Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Wsparcie dla rolników, spółek wodnych i ich związków

Wsparcie dla rolników, spółek wodnych i ich związków

2022-07-08

Od 7 lipca do 2 września 2022 roku będzie można się ubiegać o wsparcie w ramach wsparcia na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach tego wsparcia o pomoc będą mogły ubiegać się dwie grupy odbiorców - rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą co najmniej 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF oraz spółki wodne lub ich związki, w których większość członków stanowią rolnicy, lub w których więcej niż połowę zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki posiadają rolnicy.

Pomoc będzie miała formę refundacji do 80% kosztów, które zostały poniesione na konkretnie sprecyzowane inwestycje. Rolnik, który zamierza chronić swoje gospodarstwo rolne przed ASF może ubiegać się maksymalnie o dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych. W przypadku ubiegania się o pomoc przez spółki wodne związki spółek wodnych wsparcie może wynieść nawet 1 mln złotych.

W aktualnym naborze wprowadzone pewne zmiany odnoszące się do ubiegania się o wsparcie w przypadku spółek wodnych - poza możliwością ubiegania się o zaliczkę na planowane inwestycje nowe zasady pozwalają również na skorzystanie z wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych - wnioskodawcy mogą również starać się o zwrot podatku VAT.

Rolnicy, którzy ubiegają się o pomoc mogą przeznaczyć ją na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej czy wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji. Dofinansowaniem mogą zostać również objęte inwestycje, które mają na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z oddzielnym wejściem oraz bez bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. Wsparcie może zostać również przeznaczone na przebudowę, rozbudowę lub remont chlewni lub budynku gospodarskiego powiązanego z chlewnią tak, aby możliwe było zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń. W ramach tego wsparcia możliwa będzie również budowa, przebudowa magazynów służących do przechowywania słomy dla świń oraz na zakup i wykonanie robót w zakresie usytuowania silosu na paszę gotową. Pomoc może również zostać przeznaczona na wykonanie ogrodzenia, gdzie można otrzymać 80% zwrotu kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych - 230 zł - w przypadku wykonania metra bieżącego ogrodzenia; 2 100 zł - za wykonanie bramy i 710 zł - za wykonanie furtki.

Spółki wodne ubiegające się o wsparcie będą mogły przeznaczyć wsparcie na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Pomocą mogą być również objęte roboty polegające na przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego czy budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem oraz prace na sieciach drenarskich.

Joanna Odziemek

Źródło: www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-zapobiegajace-zniszczeniu-potencjalu-produkcji-rolnej-do-100-tys-zl-dla-rolnikow-i-nawet-1-mln-zl-dla-spolek-wodnych-lub-ich-zwiazkow

udostępnij
do góry