Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Wspierajmy producentów produktów tradycyjnych Świętokrzyskiej Kuźni Smaków

Wspierajmy producentów produktów tradycyjnych Świętokrzyskiej Kuźni Smaków

2020-04-14

Producenci produktów tradycyjnych funkcjonujący pod szyldem Świętokrzyskiej Kuźni Smaków to w dużej części rolnicy prowadzący sprzedaż swoich produktów, również w miejscu ich wytwarzania, oraz drobni rzemieślnicy branży spożywczej, których łączy wspólna idea - ochrona dziedzictwa kulinarnego regionu świętokrzyskiego oraz jego promocja.

Przeszli oni długą drogę, aby otrzymać znak Świętokrzyskiej Kuźni Smaków. Między innymi poddali się certyfikacji, spełniają wymogi wynikające z bezpieczeństwa żywności i żywienia, prowadzą działalność zgodnie z literą prawa, a oferowane przez nich produkty wielokrotnie zdobywały laury konkursów wojewódzkich Nasze Kulinarne Dziedzictwo, są także wpisane na listę produktów tradycyjnych MRiRW.

Jak większość rolników i producentów rolnych, również podmioty funkcjonujące w ramach Świętokrzyskiej Kuźni Smaków na skutek pandemii koronawirusa mają ograniczone możliwości zbytu swoich produktów, a tym samym notują spadek dochodów.

Dajmy szansę nam wszystkim: produkującym, sprzedającym i konsumentom - to słowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który zachęcał do kupowania polskiej żywności w duchu zachowania miejsc pracy, rolniczych dochodów i zaopatrzenia mieszkańców.

WSPIERAJMY producentów produktów tradycyjnych Świętokrzyskiej Kuźni Smaków, KUPUJMY żywność tradycyjną!

Pełna oferta oraz kontakty do rolników/producentów dostępne są na stronie www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl

Teresa Wąsik

udostępnij
do góry