Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Wyjazd do zagrody edukacyjnej w ramach programu „Poznaj Polskę” - dofinansowanie dla szkół

Wyjazd do zagrody edukacyjnej w ramach programu „Poznaj Polskę” - dofinansowanie dla szkół

2023-03-10

Gospodarstwa należące do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych zostały włączone do programu dofinansowania wycieczek szkolnych Ministerstwa Edikacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Tegoroczna edycja programu, która właśnie wystartowała, została rozszerzona o priorytet „Odkrywamy Skarby Wsi” realizowany w zagrodach edukacyjnych i skansenach. Tym samym podmioty prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, wnioskujące o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”  mogą skorzystać z oferty zagród edukacyjnych i uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80 procent całkowitego kosztu wycieczek.

Nabór wniosków dla dyrektorów szkół rozpoczął się 6 marca 2023 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

W pierwszej kolejności, przez okres czternastu dni od dnia rozpoczęcia naboru wnioski o dofinansowanie wycieczek będą mogły składać wyłącznie szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Więcej informacji o programie „Poznaj Polskę” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Anna Michalska
Koordynator wojewódzki Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

udostępnij
do góry