Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Wyniki demonstracji upowszechnieniowych ŚODR Modliszewice w sezonie 2017/2018

Wyniki demonstracji upowszechnieniowych ŚODR Modliszewice w sezonie 2017/2018

2018-12-05

Pole doświadczalne ŚODR jest położone w Modliszewicach, zajmuje łączną powierzchnię 23,55 ha. Występują na nim gleby bielicowe należące do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, klasy bonitacyjnej IIIa, IIIb, IVa. Zawartość próchnicy wynosi ok. 2%, odczyn pH gleby - 5,6-6,0. Występuje tu zróżnicowana zawartość podstawowych makroelementów (fosforu - wysoka i bardzo wysoka, potasu - średnia i wysoka, magnezu - średnia). Zawartość mikroelementów jest średnia, przy czym niska boru. Warunki atmosferyczne prowadzenia doświadczeń były trudne. Jesienią 2017 dużo opadów, nadmierne uwilgotnienie pola, opóźnienie siewów zbóż ozimych. Zimą wystąpiły temp -22°C bez okrywy śnieżnej. Wiosną 2018 r. początkowo korzystne warunki rozwoju, później znaczne niedobory opadów. Warunki te przyczyniły się do otrzymanych wyników demonstracji.

1. Nowoczesna agrotechnika pszenżyta ozimego Panteon

PANTEON (2015) - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża (6,00). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i fuzariozę kłosów - dość duża, na pleśń śniegową, septoriozę plew i rynchosporiozę - średnia, na choroby podstawy źdźbła - dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie.

Zastosowano następującą technologię uprawy:

 • Przedplon - owies

Nawożenie

 • Polifoska 6, saletra amonowa
  • N -18 + 50 + 50 kg/ha
  • P - 60 kg/ha
  • K - 90 kg/ha
 • Wapnowanie - 2016
  • Wapno węglanowo-magnezowe - 3 t/ha

Siew - 18.10.2017 r.

 • Ilość wysiewu 200 kg/ha (Zaprawa - Kinto Duo 080 FS 200 ml/100 kg nasion)

Herbicydy

 • Lentipur Flo 500 SC - 2 l/ha
 • Granstar Ultra 50 SG 40 g+ Starane 250 EC 0,3 l/ha

Fungicydy

 • Yamato 303SE - 1,5 l/ha
 • Artea 330 EC - 0,5 l/ha

Uzyskano plon - 46,3 dt/ha

Wniosek: odmiana Panteon jest przydatna do uprawy na terenie woj. świętokrzyskiego.

2. Nowoczesna agrotechnika pszenicy ozimej Memory z uwzględnieniem integrowanej ochrony

MEMORY - pszenica ozima charakteryzująca się wysokim potencjałem plonowania. Zaliczana jest do grupy jakościowej A/B, posiada bardzo dobre parametry skupowe ziarna. Ziarno tej pszenicy jest dobrze wyrównane z małym udziałem pośladu, o średnio wysokiej MTZ. Bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą oraz choroby podstawy źdźbła. Memory posiada również dobrą zimotrwałość.

Zastosowano nastepującą technologie uprawy:

 • Przedplon - łubin żółty

Nawożenie

 • Polifoska 6, saletra amonowa.
  • N 18 + 50 + 50 + 17 (135) kg/ha
  • P - 60 kg/ha
  • K - 90 kg/ha
 • Wapnowanie - 2016
  • Wapno węglanowo magnezowe - 3t/ha

Siew 17.10.2017 r.

 • Zaprawa Maxim

Herbicydy

 • Apyros 75 WG - 20 g/ha + Granstar Ultra SX 50 - 40 g/ha+ Grodyl 75 WG - 20 g/ha + Atpolan 80 EC - 1 l/ha

Fungicydy:

 • Boogie X Pro 400 EC - 1,5 l/ha
 • Falcon 460 EC - 0,6 l/ha

Uzyskano plon 64,6 dt/ha

Wniosek: pszenica ozima Memory jest przydatna do integrowanej uprawy na terenie woj. świętokrzyskiego.

3. Nowoczesna agrotechnika jęczmienia jarego z uwzględnieniem integrowanej ochrony

SOLDO (2013) - odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie.

Zastosowano następującą technologię uprawy:

 • Przedplon: pszenżyto oz, kolekcja ozimych.

Nawożenie

 • Polifoska 6, saletra amonowa
  • N - 50 + 34 kg/ha
  • P - 60 kg/ha
  • K - 90 kg/ha
 • Wapnowanie - 2016

Siew - 11.04.2018 r.

 • ilośc wysiewu 170 kg/ha (zaprawa - Maxim 025 FS 200 ml/100 kg nasion)

Herbicydy:

 • Granstar Ultra SX 50 SG - 40 g/ha + Starane 250 S.C. - 0,3 l/ha

Fungicydy:

 • Tilt Turbo 575 EC - 1l/ha,

Uzyskano plon 46,2 dt/ha

Wniosek: jeczmień jary Soldo jest przydatny do uprawy z wykorzystaniem integrowanej ochrony na terenie woj. świętokrzyskiego.

4. Integrowana ochrona łubinu żółtego.

 

BARYT - odmiana łubinu żółtego termoneutralna, mało wrażliwa na opóźniony termin siewu, posiada niepękające strąki, zakwita na żółto-pomarańczowo, idealnie sprawdza się w uprawie na terenie całej Polski.

Zastosowano następująca technologię uprawy:

 • Przedplon - pszenica ozima

Nawożenie

 • Tarnogran P, K
  • P - 60 kg/ha
  • K - 115 kg/ha

Siew 12.04.2018 r.

 • Wysiew - 145 kg/ha (zaprawa - Vitavax 200 FS - 300 ml/100 kg nasion)

Herbicydy

 • Afalon Dyspersyjny 450 EC 1,0 l/ha + Command 360 CS 0,2 l /ha

Fungicydy

 • Topsin M 500SC - 1,5 l/ha
 • Gwarant 500 SC - 2 l/ha

Uzyskano plon 11 dt/ha

Na części pola o zwięzłej glebie łubin silnie zareagował na niedobór opadów.

Wniosek: łubin żółty odmiany Baryt jest przydatny do uprawy na terenie woj. świętokrzyskiego z wykorzystaniem integrowanej ochrony.

5. Gospodarowanie na użytkach zielonych

Demonstracja obejmuje 5 typów mieszanek pastewnych (trawy i drobnonasienne motylkowe), mających zastosowanie na trwałych użytkach zielonych. Są to:

 • COUNTRY Energy 2028 - wczesna mieszanka energetyczna na stanowiska okresowo suche (życica trwała, kostrzewa łąkowa, festulolium, kupkówka pospolita, koniczyna czerwona i koniczyna biała),
 • COUNTRY Eko 2215 - kośno-pastwiskowa na gleby lekkie (kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, kostrzewa trzcinowa, kostrzewa czerwona, życica trwała, lucerna siewna, komonica zwyczajna, koniczyna biała i lucerna nerkowata),
 • COUNTRY 2006 - pastwisko z koniczyną, wysokowydajna mieszanka na gleby mineralne (życica trwała, kostrzewa łąkowa, wiechlina łąkowa, tymotka łąkowa, koniczyna biała),
 • COUNTRY 2011 - mieszanka kośno-pastwiskowa uniwersalna bez koniczyny (kostrzewa łąkowa, życica trwała, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona),
 • COUNTRY 2012 - trwała łąka na średnich do dobrych stanowiskach użytków zielonych (życica trwała, tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita, koniczyna biała, koniczyna czerwona).

W okresie wegetacyjnym roku 2018 uzyskano plony:

Typ mieszanki

I pokos

II pokos

III pokos

Łącznie

(dt/ha z.m.)

Country 2028

422,49

125,0

60,0

607,49

Country 2215        

332,49

170,0

55,0

557,49

Country 2006

297,49

120,0

50,0

467,49

Country 2011

294,49

100,0

80,0

474,49

Country 2012

365,00

170,0

75,0

610,00

6. Uprawa nowych odmian ziemniaków jadalnych.

Demonstracja dotyczyła uprawy 12 odmian ziemniaków jadalnych wczesnych: Altesse, Aruba, Bellarosa, Bohun, Gwiazda, Ignacy, Lawenda, Madeleine, Magnolia, Michalina, Owacja i Vineta.

Zastosowana technologia:

 • Przedplon: pszenica jara                   

Nawożenie w kg/ha

 • Polifoska 6, azofoska, mocznik
  • N - 92 kg/ha
  • P - 92 kg/ha
  • K - 139 kg/ha

Nawożenie dolistne

 • roztwór mocznika 4% + Ekolist PK

Sadzenie: 20.04.2018 r.

 • rozstawa 75 cm x 35 cm

Ochrona:

Herbicyd

 • Sencor Liquid SC - 0,5 l/ha + Command 480 EC - 0,1 l/ha

Fungicyd

 • Pyton Consento 450 SC - 1,6 l/ha
 • Infinito 687,5 SC - 1,6 l/ha
 • Pyton Consento 450 SC - 1,6 l/ha                

Insektycyd

 • Proteus 110 OD - 0,4 l/ha
 • Calipso 480 SC - 0,06 l/ha

Wykopki - 22.08.2018 r.

Plon ogólny poszczególnych odmian w dt/ha

Altesse

Aruba

Bellarosa

Bohun

Gwiazda

Ignacy

462,4

423,3

439,8

538,6

491,0

419,1

Lawenda

Madeleine

Magnolia

Michalina

Owacja

Vineta

464,6

449,3

360,8

405,3

444,5

419,3

 • Odmiany: Bellarosa, Vineta, Gwiazda znajdują się na liście odmian zalecanych COBORU dla woj. świętokrzyskiego.
 • Plon średni z 12 odmian: 443 dt/ha.
 • Plonowanie odmian ziemniaka w 2018 r. w woj. świętokrzyskim: 272,1 dt/ha.
 • Plonowanie ziemniaka w 2018 r. w kraju (wg GUS): 248 dt/ha.

Opracowali:

Krystyna Chrabąszcz
Krzysztof Domagała
Grzegorz Klusek
Jarosław Nowak

 

                                              

 

udostępnij
do góry