Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Z końcem lutego bioasekuracja w całym kraju

Z końcem lutego bioasekuracja w całym kraju

2018-02-21

13 lutego w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które zacznie obowiązywać od 27 lutego. Przepisy dotyczące bioasekuracji zostały rozszerzone na obszar całego kraju. Ma to na celu zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń. 

Zgodnie z rozporządzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia nakazuje się: 

 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących
 • prowadzenie rejestru pojazdów do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru osób wchodzących do chlewni
 • zabezpieczenie chlewni, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z oddzielnym wejściem oraz bez przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie
 • stosowanie przez osoby zajmujące się obsługą świń, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń
 • używanie przez osoby zajmujące się obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie (szerokość mat nie może być mniejsza niż szerokość danego wejścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m), maty należy na bieżąco nasączać środkiem dezynfekcyjnym
 • sporządzenie i bieżące aktualizowanie spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki
 • w przypadku utrzymywania świń w systemie otwartym - zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem 

Ponadto zakazuje się:

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (pochodzących z dzików) nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a także materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu lub odłowie zwierząt łownych

Małgorzata Duda

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018 r. poz. 360) 

udostępnij
do góry