Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy do obejrzenia filmu pn. "Lokalne Partnerstwa ds. Wody"

Zapraszamy do obejrzenia filmu pn. "Lokalne Partnerstwa ds. Wody"

2021-02-17

Z roku na rok, szczególnie latem, obserwujemy narastający deficyt wody. Jest to duży problem, w szczególności dla mieszkańców obszarów wiejskich. Niedobór wody to wyzwanie nie tylko dla rolnictwa, ale także innych gałęzi gospodarki polskiej. Na terenach wiejskich susze powodują straty w zbiorach i hodowli, a w konsekwencji wzrost cen żywności i pogarszanie jakość życia mieszkańców wsi. Przed administracją wszystkich szczebli oraz przed użytkownikami wód stoi więc niezwykle ważne i wymagające zaangażowania zadanie, a mianowicie przygotowanie polskiego rolnictwa do panujących zmian klimatycznych.

Realizowany przez publiczne jednostki doradztwa rolniczego projekt pn. Lokalne Partnerstwa ds. Wody ma za zadanie wspierać racjonalne gospodarowanie wodą. Założeniem LPW jest rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich w podejściu terytorialnym. Jako obszar działania LPW przyjęto powiat, na którym działają podmioty mające wpływ na gospodarkę wodną (w tym szczególnie jednostki samorządowe powiatu i gminy), które w ww. zakresie mawiązać mają współpracę.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zrealizowało film pn. „Lokalne Partnerstwa ds. Wody”, mający przybliżyć wszystkim cele i przyczyny powstania LPW, które łączą lokalną społeczność i angażują do pracy związanej z racjonalnym gospodarowaniem wodą. W filmie wystąpli koordynator LPW z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych, spółki wodnej oraz Wód Polskich. Z filmu dowiadujemy się o zdiagnozowanych potrzebach wodnych na terenie powiatu kolskiego. Ukazane są również zebrane pomysły na działania obejmujące gospodarowanie wodą, które posłużą opracowaniu wytycznych do powołania LPW w kolejnych powiatach Wielkopolski. Zapraszamy do obejrzenia.

Również w naszym województwie rozpoczęto prace nad powołoaniem Lokalnych Partnerstw Wodnych. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowanie dotyczącym LPW w powiecie koneckim (w jego ramach powstał również raport):

https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Lokalne-Partnerstwo-ds.-Wody-w-powiecie-koneckim-podsumowanie-projektu/idn:1805

Kontakt z koordynatorami ds. LPW w województwie świętokrzyskim:

  • Anna Pilarska (Modliszewice), e-mail:
  • Paweł Sender (Sandomierz), e-mail:

Izabela Milcarz
Specjalista ds. informacji i promocji SIR

Źródło wideo: www.sir.cdr.gov.pl

udostępnij
do góry