Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „GROWID - Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „GROWID - Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”

2022-04-06

logo GROWIDGospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. Jego sednem jest wykorzystanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworzenia usług dla osób wymagających wsparcia. Na bazie gospodarstw rolnych może powstać w Polsce sieć przyjaznych miejsc, w których wsparcie znajdą osoby starsze, doświadczające chorób, niepełnosprawności i samotne.

Stworzenie sieci gospodarstw pełniących funkcje opiekuńcze pozwoli na sprostanie wyzwaniom, przed jakimi stoi polska wieś. Są one związane ze starzeniem się społeczeństwa, koniecznością podnoszenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodów dla właścicieli gospodarstw rolnych. Celem projektu GROWID jest stworzenie narzędzi, które doprowadzą do realizacji tej wizji w Polsce.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium ramach projektu: „GROWID - Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”.

Seminarium odbędzie się w środę, 18 maja 2022 roku o godz. 11.00 w siedzibie ŚODR Modliszewice (Modliszewice, ul. Piotrkowska 30).

Do uczestnictwa w seminarium zapraszamy:

 • rolników,
 • właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
 • osoby oferujące usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych,
 • przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności opiekuńczej,
 • wolontariuszy zajmujących się osobami wymagającymi opieki,
 • przedstawicieli LGD związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych,
 • przedstawicieli samorządu działających w obszarze polityki senioralnej,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia.

Program seminarium

 1. Prezentacja projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)” (wprowadzenie, 15 min.).
 2. Potencjał Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich, na podstawie badań ankietowych (15 min.).
 3. Wpływ zróżnicowania terytorialnego na uwarunkowania powstawania gospodarstw opiekuńczych, na podstawie badań fokusowych (15 min.).
 4. Potencjał w zakresie świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych (15 min.) + DYSKUSJA (30 min.)
 1. Potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie usług społecznych i opiekuńczych; analiza wyników badań ankietowych (15 min.)
 2. Opinie opiekunów osób starszych dotyczące potrzeb seniorów; analiza wyników badań ankietowych (15 min.)
 3. Rekomendacje dotyczące modelu gospodarstwa opiekuńczego na podstawie warsztatów przeprowadzonych w 16 województwach (15 min.) + DYSKUSJA (30 min.)
 4. PODSUMOWANIE (15 min.)

Popdczas seminarium  zapewniony będzie serwis kawowy, obiad na zakończenie oraz gadżety dla uczestników.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną lub mailową do 10 maja 2022 roku.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

 • Jolanta Krupa
  Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  tel.: 507 111 240 lub 41 372 22 84 do 86, wew. 259
  e-mail:
udostępnij
do góry