Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy do udziału w seminarium i wyjeździe studyjnym

Zapraszamy do udziału w seminarium i wyjeździe studyjnym

2019-09-11

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w związku z realizacją operacji pn: ,,Innowacyjne technologie i techniki produkcji, przetwarzania i sprzedaży produktów ekologicznych” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019, serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium połączonym z wyjazdem studyjnym w dniach 30.09-2.10.2019 r. mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rolników ekologicznych oraz rolników chcących przystąpić do rolnictwa ekologicznego, rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, przedstawicieli rolniczych jednostek doradczych z terenu województwa świętokrzyskiego i pracowników naukowych.

Celem operacji jest upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych technologii i techniki produkcji, przetwarzania i organizacji sprzedaży produktów ekologicznych poprzez zorganizowanie dwudniowego seminarium z wyjazdem studyjnym.

Zrealizowanie operacji przyczyni się do podnoszenia wiedzy wśród uczestników seminarium na temat innowacyjnych technologii i techniki produkcji, przetwarzania i organizacji sprzedaży produktów ekologicznych. Rolnicy biorący udział w seminarium oraz wyjeździe studyjnym poznają możliwości wdrażania nowych inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich.

Seminarium odbędzie się w Hotelu Paradiso, ul. Harcerska 12, 26-130 Suchedniów, w drugim dniu przejazd do Hotelu Litwiński, ul. Św. Krzysztofa 5, 33-312, Tęgoborze. Organizator zapewnia bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz transport podczas wyjazdu studyjnego. Uczestnicy finansują we własnym zakresie przyjazd na seminarium do hotelu Paradiso ul. Harcerska 12, 26-130 Suchedniów.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej):

 • w formie papierowej składać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
  26-200 Końskie
 • w formie skanu przesłać na adres

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 25.09.2019 r.

Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:

 • Małgorzata Kucharska
  tel. 41 372 22 84 wew. 134

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
------------------------------------------------------------------------------------
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW - http://ksow.pl

kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Karta zgłoszenia 2019-09-13 95.5KB pobierz plik: Karta zgłoszenia
doc Ramowy program seminarium 2019-09-13 100KB pobierz plik: Ramowy program seminarium

udostępnij
do góry