Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie AgroLiga 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie AgroLiga 2019

2019-03-12

Konkurs AgroLiga 2019 organizowany jest w naszym województwie przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, zaś na szczeblu krajowym - przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także - Prezes ARiMR, Prezes KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Wojewódzkich, a następnie Krajowych AgroLigi 2019 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2014-2018.

  • do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
  • do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Wyłonienie Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2019 w kategorii Rolnik i Firma odbędzie się podczas corocznego Dnia Otwartych Drzwi ŚODR Modliszewice - 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia (wypełnione deklaracje - do pobrania poniżej) należy przesłać do dnia 30 maja 2019 roku

  • pocztą na adres:
    Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
    Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
    z dopiskiem AgroLiga 2019
  • lub pocztą elektroniczną na adres:

kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Deklaracja w kat. ROLNIK 2019-05-16 76.5KB pobierz plik: Deklaracja w kat. ROLNIK
doc Deklaracja w kat. FIRMA 2019-05-16 49.5KB pobierz plik: Deklaracja w kat. FIRMA

udostępnij
do góry