Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na V Forum Wiedzy i Innowacji

Zapraszamy na V Forum Wiedzy i Innowacji

2020-11-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach II Schematu Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na „V Forum Wiedzy i Innowacji” które odbędzie się 8 i 9 grudnia 2020 r. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym tegoroczna odsłona wydarzenia będzie realizowane w formie webinarium.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie też okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podczas Forum zostaną omówione zagadnienia dotyczące między innymi innowacji w rolnictwie jako klucz do poprawy jego konkurencyjności, strategicznych wyzwań dla polskiego rolnictwa w świetle nowego WPR oraz działań Sieci Innowacji w Rolnictwie. W programie przewidziano panel dyskusyjny nt. Innowacje w rolnictwie - możliwości i ograniczenia oraz 4 panele tematyczne (Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej, Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej, Krótkie łańcuchy dostaw - forma rozwoju lokalnych producentów żywności, Innowacyjne technologie OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko). Ponadto zaplanowano przeprowadzenie konkursu „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, w tym przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać/rejestrować do dnia 4 grudnia 2020 r. pod adresem: https://wydarzenia-cdrradom.clickmeeting.com/v-forum-wiedzy-i-innowacji/register

Po zarejestrowaniu uczestnictwa każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma na pocztę elektroniczną link do szkolenia i hasło.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:

  • Mateusz Sękowski
    tel.500 433 867
    e-mail:

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Forum, do pobrania poniżej.

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Program V Forum Wiedzy i Innowacji 2020-11-20 5.41MB pobierz plik: Program V Forum Wiedzy i Innowacji

udostępnij
do góry