Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na bezpłatne szkolenia związane z bioróżnorodnością

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia związane z bioróżnorodnością

2022-10-07

Bioróżnorodność

We wrześniu 2022 roku w ŚODR Modliszewice ruszył cykl szkoleń związanych z bioróżnorodnością. Szkoleniami są objęci rolnicy z całego województwa świętokrzyskiego. Chęć uczestnictwa w szkoleniach można zgłaszać do doradców z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, zlokalizowanych w każdym powiecie województwa świętokrzyskiego (lista poniżej).

Tematyka szkoleń dotyczy głównie stanu ekosystemów i wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze. Aby świadomie prowadzić w swoim gospodarstwie działalność rolnośrodowiskową czy realizację działania Rolnictwo Ekologiczne, beneficjenci tych działań powinni zapoznać się z tematyką ochrony różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej. Często nie jesteśmy świadomi, jak wielki jest wpływ działalności rolniczej na przyrodę. Mogę tu wymienić nie tylko pakiety PRSK - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz poza nią, pakiet Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, ale nawet pakiety Ochrona gleb i wód czy Rolnictwo Zrównoważone sprzyjają zachowaniu rzadziej spotykanych gatunków roślin, zwierząt, utrzymanie prawidłowej aktywności mikrobiologicznej gleb, ochronę gleb przed erozją.

Dążenie do zachowania bioróżnorodności jest jednym z celów nowych założeń Wspólnej Polityki Rolnej. W projekcie dopłat bezpośrednich na 2023 rok znajdują się działania sprzyjające zachowaniu, czy też utrzymaniu bioróżnorodności w niepogarszającym się stanie.

Tematyka szkoleń jest jak najbardziej aktualna i zgodna z obecnie utrzymującymi się trendami. Poza szkoleniami z zachowania bioróżnorodności są inne projekty uwzględniające nowe zadania Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy zatem wszystkich świętokrzyskich rolników do zainteresowania się gamą szkoleń i do udziału w nich.

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” będzie realizowany do 2024 roku. Więcej informacji o projekcie, a także o pozostałych operacjach w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, znajdą Państwo na stronie: www.sodr.pl/transfer-wiedzy/

Anna Szustak

Zapraszamy do kontaktu z doradcami w całym województwie świętokrzyskim

Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego

 • Ostrowiec Św.

  Ostrowiec Świętokrzyski

  Adres
  ul. Kilińskiego 3a,
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  tel.
  41 247 95 56
  e-mail
  pzd.ostrowiec@sodr.pl
 • Opatów

  Opatów

  Adres
  ul. Bronisława Ostrowskiego 1,
  27-500 Opatów
  tel.
  15 868 21 77
  e-mail
  pzd.opatow@sodr.pl
 • Pińczów

  Pińczów

  Adres
  ul. Żwirki i Wigury 40,
  28-400 Pińczów
  tel.
  41 247 95 56
  e-mail
  pzd.pinczow@sodr.pl
 • Starachowice

  Starachowice

  Adres
  ul. Kościelna 20,
  27-200 Starachowice
  tel.
  41 274 78 28
  e-mail
  pzd.starachowice@sodr.pl
 • Skarżysko-Kam.

  Skarżysko-Kamienna

  Adres
  ul. 1 Maja 49,
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  tel.
  41 252 33 66
  e-mail
  pzd.skarzysko@sodr.pl
 • Kielce

  Kielce

  Adres
  ul. Zagórska 2,
  25-338 Kielce
  tel.
  41 341 52 44
  e-mail
  pzd.kielce@sodr.pl
 • Kazimierza Wielka

  Kazimierza Wielka

  Adres
  ul. Budzyńska 2,
  28-500 Kazimierza Wielka
  tel.
  41 352 22 07
  e-mail
  pzd.kazimierza@sodr.pl
 • Końskie

  Końskie

  Adres
  Modliszewice,
  ul. Piotrkowska 30,
  26-200 Końskie
  tel.
  41 372 22 84 do 86
  e-mail
  pzd.konskie@sodr.pl
 • Sandomierz

  Sandomierz

  Adres
  ul. Mokoszyńska 3,
  27-600 Sandomierz
  tel.
  15 833 31 00
  e-mail
  pzd.sandomierz@sodr.pl
 • Busko-Zdrój

  Busko-Zdrój

  Adres
  ul. Ciepłownicza 2,
  28-100 Busko-Zdrój
  tel.
  41 378 45 85
  e-mail
  pzd.busko@sodr.pl
 • Staszów

  Staszów

  Adres
  ul. Wschodnia 13/6,
  28-200 Staszów
  tel.
  15 864 31 63
  e-mail
  pzd.staszow@sodr.pl
 • Włoszczowa

  Włoszczowa

  Adres
  ul. Sobieskiego 38,
  29-100 Włoszczowa
  tel.
  41 394 36 76
  e-mail
  pzd.wloszczowa@sodr.pl
 • Jędrzejów

  Jędrzejów

  Adres
  ul. Armii Krajowej 9,
  28-300 Jędrzejów
  tel.
  41 386 12 73
  e-mail
  pzd.jedrzejow@sodr.pl

kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Program szkolenia 2022-10-13 265,75KB pobierz plik: Program szkolenia
pdf Harmonogram szkoleń (aktualizacja, stan na dzień 13.10.2022 r.) 2022-10-13 281,15KB pobierz plik: Harmonogram szkoleń (aktualizacja, stan na dzień 13.10.2022 r.)

udostępnij
do góry