Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/[Aktualizacja terminów] Zapraszamy na cykl szkoleń dotyczących tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie świętokrzyskim

[Aktualizacja terminów] Zapraszamy na cykl szkoleń dotyczących tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie świętokrzyskim

2021-06-29


"Lokalne Partnerstwa do spraw Wody w woj. świętokrzyskim" to cykl 5 spotkań online realizowanych w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (Plan Operacyjny KSOW na lata 2020-2021) pn. „Nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi utworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w województwie świętokrzyskim”.

Celem spotkań jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i jednostkami samorządowymi w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Operacja ma na celu wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków LPW oraz diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich danego powiatu - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

W bieżącym roku zorganizowanych zostanie łącznie 10 spotkań dotyczących tworzenia Lokalnych Partnerstw do spraw Wody, które skierowane są m.in. do przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytutów naukowych i uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych oraz rolników, właścicieli stawów rybnych, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedsiębiorców mających oddziaływanie na stan wód na danym terenie oraz innych podmiotów zainteresowane tematem.


Harmonogram spotkań on-line w aplikacji Microsoft Teams: 

Powiat

Termin

Godzina

 • włoszczowski
 • 27 kwietnia 2021
 • godz. 10:00
 • jędrzejowski, kielecki
 • 30 kwietnia 2021
 • godz. 10:00
 • sandomierski, staszowski, opatowski
 • 19 maj 2021
 • godz. 10:00
 • ostrowiecki, skarżyski, starachowicki
 • 8 czerwca 2021
 • godz. 10:00
 • buski, kazimierski, pińczowski
 • 8 lipca 2021
 • godz. 10:00


Rejestracja uczestników na spotkania odbywa się za pośrednictwem strony internetowej ŚODR Modliszewice: 

Należy wybrać szkolenie pn. "Lokalne Partnerstwa do spraw Wody w województwie świętokrzyskim" i zgłosić swój udział poprzez wybranie opcji "Biorę udział". Po prawidłowej rejestracji uczestnik spotkania otrzyma wiadomość e-mail z dodatkowymi instrukcjami. W przypadku pytań technicznych dotyczących rejestracji proszę o kontakt Działem Teleinformatyki ŚODR Modliszewice, tel. 41 372 22 84 do 86 wew. 229.

Program spotkań online pn. „Lokalne Partnerstwa do spraw Wody w województwie świętokrzyskim”. Aplikacja Microsoft Teams

Godzina:

Temat wykładu:

Wykładowca:

10:00-10:15

Powitanie uczestników

Jerzy Pośpiech

- dyrektor ŚODR
w Modliszewicach

10:15-10:45

Cel powołania i projekt planu działania Lokalnych Partnerstw do spraw Wody

 

Anna Pilarska / Paweł Sender
- ŚODR Modliszewice

10:45-11:30

Rola i zadania Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej

Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego
- Wody Polskie

11:30-12:00

Dyskusja, zakończenie spotkania

 


Koordynatorzy projektu (nabór/organizacja spotkań):

 • Anna Pilarska (Centrala Modliszewice)
  tel.: 41 372 22 84 do 86 wew. 234
  e-mail: ,
 • Paweł Sender (Oddział Sandomierz)
  tel.: 15 833 31 06
  e-mail:

 Zapraszamy na spotkania!

udostępnij
do góry