Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na konferencję "Usługi społeczne - nowe perspektywy rozwoju dla gospodarstw rolnych"

Zapraszamy na konferencję "Usługi społeczne - nowe perspektywy rozwoju dla gospodarstw rolnych"

2019-08-23

12 września 2019 r. w Zagrodzie Edukacyjnej „Radostowa” w Ciekotach odbędzie się konferencja pt. "Usługi społeczne - nowe perspektywy rozwoju dla gospodarstw rolnych” organizowana w ramach Dnia Otwartego w Zagrodzie Edukacyjnej.

Konferencja ma na celu wskazanie nowych możliwości rozwoju i dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych z terenu gmin: Bodzentyn i Masłów oraz upowszechnianie i popularyzację wśród dzieci i nauczycieli szkół podstawowych oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych, bądź osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw edukacyjnych, idei i dobrych przykładów funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych w województwie świętokrzyskim. Konferencja składać się będzie z części merytorycznej obejmującej takie zagadnienia jak: dywersyfikacja źródeł dochodu ludności rolniczej, dobre przykłady funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych w województwie świętokrzyskim, usługi społeczne, opieka, terapia - różne rodzaje działalności w gospodarstwach rolnych w ramach rozwoju rolnictwa społecznego oraz części praktycznej - udział w pokazowych zajęciach edukacyjnych prowadzonych dla dzieci przez właścicieli zagród edukacyjnych.

Konferencja skierowana jest do mieszkańców gminy Bodzentyn i Masłów, m.in.:

 • rolników, w tym prowadzących gospodarstwa agroturystyczne,
 • osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw edukacyjnych, opiekuńczych,
 • przedstawicieli podmiotów i instytucji zainteresowanych tematyką usług społecznych oraz ich rolą w rozwoju społeczno-gospodarczym wsi.

Program konferencji

do godz. 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 - 10.30

Otwarcie konferencji / wykłady nt.:

 • „Dywersyfikacja dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich”
 • „Dobre przykłady funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych w woj. świętokrzyskim”
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
10.45 - 11.15

Pokazowe lekcje w Zagrodzie:

 • „Tradycje i obrzędy wsi świętokrzyskiej - jak to z lnem było i nie tylko”
 • „Od mleczka do sereczka - czyli o mleku i jego przetworach”
11.15 - 12.45

Wykład nt.

 • „Usługi społeczne, opieka, terapia - różne rodzaje działalności w gospodarstwach rolnych w ramach rozwoju rolnictwa społecznego”
12.45 - 13.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji
13.15 - 14.00 Obiad

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane będą mailowo: lub telefonicznie: tel. 372 22 84 do 86 lub 507 111 235.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich ŚODR Modliszewice, tel. 41 372 22 84 do 86

 • Kontakt: Anna Michalska
  tel. 507 111 235
  e-mail:

 

 

udostępnij
do góry