Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na konferencję pt. „Uprawa roślin białkowych w różnych systemach i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt”

Zapraszamy na konferencję pt. „Uprawa roślin białkowych w różnych systemach i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt”

2021-06-02

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na konferencję pt. „Uprawa roślin białkowych w różnych systemach i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt”. Konferencja odbędzie się 23 czerwca 2021 r. w siedzibie Ośrodka w Modliszewicach. Konferencji towarzyszyć będzie pokaz uprawy uproszczonej przy wykorzystaniu najnowszych maszyn, który odbędzie się na polu doświadczalnym ŚODR Modliszewice, a także zwiedzanie poletek doświadczalnych z możliwością konsultacji z naszymi doradcami. Konferencja i pokaz realizowane są w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pt. "Konserwujące techniki uprawy gleby i siewu szansą na poprawę dochodowości produkcji roślinnej".

Program konferencji z pokazem

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 9.15

Otwarcie konferencji

9.15 - 10.45

Technologia uprawy tradycyjna i bezorkowa roślin białkowych

dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG
IUNG-PIB w Puławach

10.45 - 11.15

Barek kawowy

11.15 - 12.00

Wykorzystanie roślin białkowych w żywieniu zwierząt gospodarskich

dr Marcin Sońta
SGGW w Warszawie

12.00 - 13.00

Obiad

13.00 - 14.00

Pokaz siewu roślin strączkowych w uprawie bezorkowej

Firma AGRO-MASZ
Strzelce Małe

14.00 - 15.00

Pokaz kolekcji roślin białkowych zlokalizowanych na polu doświadczalnym ŚODR Modliszewice

mgr inż. Agnieszka Osiecka
COBORU Słupia Wielka

Cel operacji

Celem operacji "Konserwujące techniki uprawy gleby i siewu szansą na poprawę dochodowości produkcji roślinnej" jest zaprezentowanie rozwiązań w produkcji roślinnej, które mogą wpłynąć na poprawę wyników produkcyjnych, ułatwić restrukturyzację i modernizację gospodarstw, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia kosztów produkcji i negatywnego wpływu warunków klimatycznych na plonowanie roślin. Operacja umożliwi przedstawienie rolnikom konkretnych rozwiązań uprawy i siewu w warunkach często pojawiających się niedoborów wody, w tym szczególnie korzyści wynikających z zaniechania uprawy płużnej na rzecz uprawy uproszczonej oraz nawiązanie współpracy rolników (praktyków) z naukowcami (twórcy badań, rozwiązań i metodyk) w ww. zakresie.

Konferencja i pokaz

Konferencja umożliwi przekazanie najnowszej wiedzy nt. upraw roślin białkowych w różnych systemach (w tym bezokrkowej) przekazanej przez naukowców z instytutów badawczych, co zapewni bezpośredni transfer wiedzy do praktyki rolniczej oraz umożliwi nawiązanie kontaktów między rolnikami a naukowcami.

Monokultura zbożowa prowadzi do naruszenia równowagi ekologicznej środowiska, co skutkuje zwiększonym zachwaszczeniem plantacji chwastami takimi jak stokłosa, miotła zbożowa, przytulia czepna czy owies głuchy. Wzrasta także liczba szkodliwych agrofagów, które powodują nasilenie chorób grzybowych, takich jak zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła czy fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła. Taki stan rzeczy powoduje spadek plonowania zbóż uprawianych po sobie o ok. 25 proc., a przede wszystkim zwiększa koszty produkcji zbóż, gdyż potrzeba większych nakładów na ochronę roślin. Rozwiązaniem jest rozszerzenie płodozmianu o inne gatunki roślin, a szczególnie cenne w rotacji roślin na polach jest wprowadzenie do niej roślin strączkowych. Konferencja ma na celu zaprezentowanie w formie wykładów ww. problematyki i korzyści wynikających z uprawy roślin białkowych.

Pokaz polowy będzie uzupełnieniem wiedzy teoretycznej zdobytej na konferencji o aspekty praktyczne, i składać się będzie z dwóch elementów: prezentacji odmian na polu doświadczalnym ŚODR Modliszewice oraz pokazu na żywo uprawy uproszczonej przy wykorzystaniu najnowszych maszyn dedykowanych do tego typu prac. Uprawa uproszczona i uprawa pasowa jako sposoby uprawy konserwującej dają możliwość przygotowania gleby pod siew z jednoczesną aplikacją nawozów oraz wysiewem nasion, co wpływa na zmniejszenie nakładów czasu pracy, usprawnia prace polowe przez co ułatwia zachowanie optymalnych terminów siewu. Bezorkowa uprawa roli pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i zmniejsza koszty utrzymywania maszyn, a tym samym oszczędności dla rolnika. Ten sposób uprawy znacząco wpływa także na zwiększenie glebowej różnorodności biologicznej i w ten sposób przynosi korzyści dla środowiska oraz pozwala dostosować uprawę gleby do zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wodnej. Pokaz pozwoli zaprezentować w praktyce działanie maszyn do uproszczonej uprawy gleby oraz będzie doskonałą okazją do oceny ich pracy na polu. Pokaz przeprowadzony zostanie przez firmą produkującą maszyny z komentarzem  specjalisty z dziedziny technologii uprawy. W trakcie pokazu rolnicy będą mogli uzyskać informacje i porady dotyczące prowadzonych zabiegów uprawowych oraz doboru maszyn do potrzeb gospodarstwa oraz wymienić poglądy na temat  maszyn, a także porównać ich pracę z własnymi. Do pokazu zostaną użyte dwa siewniki agregatowane z ciągnikiem o mocy 200 KM. Siewnik do uprawy pasowej (strip-till) o szerokości roboczej 3 m i siewnik do uprawy uproszczonej (bezorkowej) o szerokości roboczej 3 m.

Jak zgłosić swój udział w konferencji?

Udział w konferencji i pokazie jest całkowicie nieodpłatny. Organizator zapewnia catering, udział w wykładach merytorycznych i konsultacjach na polu. Dojazd do miejsca konferencji odbywa się na koszt uczestnika. Konferencja odbędzie się w dwóch formach: online oraz stacjonarnie. Aby zgłosić swój udział należy zarejestrować się poprzez nasz Harmonogram szkoleń i pokazów - należy tu znaleźć pozycję "Uprawa roślin białkowych w różnych systemach i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt" (konferencja on-line, 2021-06-23, godz. 09.00) i kliknąć "Biorę udział", a następnie uzupełnić swoje dane oraz zaznaczyć, w której formie chce się wziąć: stacjonarnej lub online. Po poprawnej rejestracji, na wskazany adres e-mail, wysłana zostanie informacja z potwierdzeniem udziału (oraz w przypadku formy online link do transmisji, która będzie prowadzona za pomocą aplikacji Microsoft Teams - możliwa do zainstalowania bezpłatnie na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilny. Link do transmisji wysłany może być również w dniu konferencji).         

Dni pola 2021

Konferencja zainauguruje tydzień Dni Pola doświadczalnego. Zapraszamy zwiedzających do lustracji naszego pola doświadczalnego w Modliszewicach od 23 czerwca do 4 lipca. Wydarzenie będzie odbywać się tak że w formie on-line. Na stronie www.sodr.pl/pole internauci będą mieli możliwość zobaczyć zdjęcia upraw, opisy zastosowanych technologii i odmian. W materiałach wideo nasi specjaliści opowiedzą o tegorocznych warunkach rozwoju roślin, zaakcentują, co miało wpływ na wygląd roślin i ich polon. Po zbiorach zostaną opublikowane wyniki plonowania poszczególnych odmian. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji i Dniach Pola, także on-line na stronie www.sodr.pl.

 

udostępnij
do góry