Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na nieodpłatny wyjazd studyjny „Grupy producentów rolnych i ich związki jako innowacyjna forma zrzeszania się rolników…”

Zapraszamy na nieodpłatny wyjazd studyjny „Grupy producentów rolnych i ich związki jako innowacyjna forma zrzeszania się rolników…”

2021-08-27

Logotypy dotyczące jednostek związanych z projektem i jego finansowaniem: od lewej - Unia Europejska, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowa Sieć obszarów Wiejskich, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Modliszewicach, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tekst pod logotypami: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grafika dotycząca wyjazdu, zawiera tekst: wyjazd studyjny, woj. kujawsko-pomorskie, 14-15 września 2021 r., nazwa projektu: „Grupy producentów rolnych i ich związki jako innowacyjna forma zrzeszania się rolników w oparciu o dobre przykłady”

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na wyjazd studyjny do woj. kujawsko-pomorskiego (okolice Bydgoszczy) w ramach operacji pn. „Grupy producentów rolnych i ich związki jako innowacyjna forma zrzeszania się rolników w oparciu o dobre przykłady”.

Celem wyjazdu studyjnego jest zapoznanie 25 uczestników z wiedzą fachową i zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie zrzeszania się rolników na przykładzie funkcjonowania grup producentów rolnych, w tym zawiązanie nowych partnerstw biznesowych/utworzenie nowych grup branżowych, które wpływ będą miały na rozwój świętokrzyskiego rolnictwa poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw (w tym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań).

Dwudniowy wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 14-15 września 2021 r. i przewidziany jest dla 25 osób. Adresowany jest do rolników, przedsiębiorców z branży rolnej/przetwórczej/spożywczej z woj. świętokrzyskiego, przedstawicieli  jednostek doradztwa rolniczego z woj. świętokrzyskiego, grup producenckich, jednostek naukowych, instytutów badawczych i uniwersytetów rolniczych.

W ramach wyjazdu przewidziane są wizyty m.in. w Spółdzielni Producentów Żywca Wołowego „FARMER”, Spółdzielni Producentów Ziemniaków Skrobiowych „FARMER”, Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej „FARMER”, Spółdzielni Producentów Zbóż „FARMER”, Grupy Producentów Owoców GALSTER Sp. z.o.o., a także spotkania z przedstawicielami grup i prezentacja tematyczna ich działalności (geneza grup, oferta sprzedaży, kanały dystrybucji, sieć współpracy, realizowane programy, posiadane certyfikaty).

Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, nocleg, dydaktykę i ubezpieczenie.

Dojazd do punktu zbiórki (tj. parking ŚODR w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30), uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Wypełnione karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy przesyłać w formie papierowej lub elektronicznej na adres:

 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
  z dopiskiem „Wyjazd SIR”,
 • lub w formie skanu na adres


Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 września 2021 r. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator może dokonać wyboru uczestników na wyjazd poprzez komisyjne losowanie kart zgłoszenia. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w wyjeździe otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Osoby do kontaktu:

 • Wojciech Łabętowicz, Piotr Figlarz
  ŚODR Modliszewice, dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
  tel.: 41 372 22 84 do 86
  e-mail:

               

kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Program wyjazdu studyjnego 2021-08-27 596,11KB pobierz plik: Program wyjazdu studyjnego
docx Karta zgłoszenia na wyjazd studyjny 2021-08-27 127,07KB pobierz plik: Karta zgłoszenia na wyjazd studyjny

udostępnij
do góry