Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na szkolenie „Działanie Współpraca - nabór 2021 na Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw”

Zapraszamy na szkolenie „Działanie Współpraca - nabór 2021 na Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw”

2021-03-09

Logotyp SIROd 29 marca do 12 maja br. ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. W związku z powyższym już 16 marca 2021 r. o godzinie 09:00 zapraszamy na szkolenie zorganizowane przez naszych brokerów innowacji, które dotyczyć będzie tego naboru.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez „Harmonogramu szkoleń i pokazów” ŚODR Modliszewice: www.sodr.pl/szkolenia.
Tytuł szkolenia to „Działanie Współpraca - nabór 2021 na operacje, których przedmiotem jest Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej” - szkolenie w Harmonogramie ma numer porządkowy nr 52 (kolejność ulega zmianie).

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (online) za pośrednictwem aplikacji MS Teams, a udział w nim jest całkowicie nieodpłatny. W trakcie szkolenia omówione zostaną szczegóły dotyczące obecnego naboru (zasady i wymagania, niezbędna dokumentacja, terminy, punktacja, rodzaje kosztów oraz inne). Przybliżona zostanie również działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - ze szczególnym uwzględnieniem nieodpłatnych projektów wspierających wdrażanie innowacji w rolnictwie zaplanowane do realizacji w roku 2021.

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy osoby/rolników, którzy prowadzą działalność w ramach dostaw bezpośrednich, produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego lub działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 


Działanie „Współpraca”

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej, a jej wysokość wynosi 325 tys. zł, gdy zakupiony będzie środek transportu i 280 tys. zł w pozostałych przypadkach. O takie wsparcie może ubiegać się grupa operacyjna, która składać się musi z co najmniej 5 rolników, i każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich, lub
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie finansowe będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. poprzez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

 • budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury,
 • zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń - w tym środków transportu,
 • zakup lub instalację wyposażenia,
 • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
 • zakup środków produkcji
 • koszty ogólne i bieżące.

Więcej informacji podczas szkolenia. Zapraszamy!

Michał Kowalczyk
Koordynator SIR

udostępnij
do góry