Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na warsztaty dla rolników i mieszkańców wsi "Wdrażanie Programu azotanowego"

Zapraszamy na warsztaty dla rolników i mieszkańców wsi "Wdrażanie Programu azotanowego"

2019-09-11

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego realizuje projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach we współpracy z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa rozpoczyna realizację 7 szkoleń dla rolników ,,Wdrażanie Programu azotanowego”, które odbędą się w terminie 14.10.2019 r. - 31.03.2020 r. Warsztaty mają na celu przedstawienie rolnikom problemu zanieczyszczenia wód, uświadomienie obowiązujących ich przepisów prawnych, wymogów organów kontrolujących, problematyki budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych, praktycznych aspektów działań wdrożeniowych (przygotowanie planów nawozowych, bilansowanie azotu w gospodarstwie, obliczanie średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek przeliczeniowych, obliczanie powierzchni płyty obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowice). Zajęcia mają na celu pokazanie praktycznych aspektów wdrażania programu z uwzględnieniem specyfiki regionu, tj. specyficznych kierunków, produkcji rolnej, rzeźby terenu i występowania wód, jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Szczegóły na temat projektu można znaleźć na stronie www.fdpa.org.pl/azot, na której zamieszczono również materiały szkoleniowe.

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń w 2019 r. w województwie świętokrzyskim. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z doradcą odpowiedzialnym za organizację warsztatów w danym powiecie.

Program szkoleń dla rolników:

  1. Problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego - 0,5 godz.
  2. Obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych - dokumentacja działań, system opłat i kontroli 0,5 godz.
  3. Bilansowanie azotu w gospodarstwie - 0,5 godz.
  4. Przygotowanie planów nawozowych - 0,5 godz.
  5. Obliczanie stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt gospodarskich - 0,5 godz.
  6. Obliczanie powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowicę - 0,5 godz.
  7. Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych - 0,5 godz.
  8. Możliwości pozyskania finasowania na inwestycje w ramach PROW - 0,5 godz.

Harmonogram szkoleń dla rolników w 2019 r.

Data

Powiat

Miejsce

Osoba do kontaktu

Nr telefonu

14.10.2019

powiat jędrzejowski

PZDR Jędrzejów
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. Armii Krajowej 9,
28-300 Jędrzejów 

Justyna Grudzień

41 386 12 73;
692 427 212 

15.10.2019

powiat włoszczowski 

PZDR Włoszczowa,
ul. Sobieskiego 38,
29-100 Włoszczowa 

Joanna Stefańczyk

508 255 124;
41 394 36 76 

24.10.2019 

powiat staszowski

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego,
Sichów Duży 89,
28-236 Rytwiany 

Magdalena Walasek

15 864 31 63;
601 624 954 

29.11.2019

powiat opatowski 

Wiejski Klub Kultury w Mierzanowicach
27-532 Wojciechowice

Henryk Janiszewski

15 868 21 77;
504 157 818

 

udostępnij
do góry