Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na warsztaty dla rolników i mieszkańców wsi "Wdrażanie Programu azotanowego"

Zapraszamy na warsztaty dla rolników i mieszkańców wsi "Wdrażanie Programu azotanowego"

2020-01-13

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego realizuje projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach we współpracy z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa rozpoczyna realizację 7 szkoleń dla rolników ,,Wdrażanie Programu azotanowego”, które odbędą się w terminie 14.10.2019 r. - 31.03.2020 r. Warsztaty mają na celu przedstawienie rolnikom problemu zanieczyszczenia wód, uświadomienie obowiązujących ich przepisów prawnych, wymogów organów kontrolujących, problematyki budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych, praktycznych aspektów działań wdrożeniowych (przygotowanie planów nawozowych, bilansowanie azotu w gospodarstwie, obliczanie średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek przeliczeniowych, obliczanie powierzchni płyty obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowice). Zajęcia mają na celu pokazanie praktycznych aspektów wdrażania programu z uwzględnieniem specyfiki regionu, tj. specyficznych kierunków, produkcji rolnej, rzeźby terenu i występowania wód, jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Szczegóły na temat projektu można znaleźć na stronie www.fdpa.org.pl/azot, na której zamieszczono również materiały szkoleniowe.

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń w 2020 r. w województwie świętokrzyskim. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z doradcą odpowiedzialnym za organizację warsztatów w danym powiecie.

Program szkoleń dla rolników:

  1. Problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego - 0,5 godz.
  2. Obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych - dokumentacja działań, system opłat i kontroli 0,5 godz.
  3. Bilansowanie azotu w gospodarstwie - 0,5 godz.
  4. Przygotowanie planów nawozowych - 0,5 godz.
  5. Obliczanie stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt gospodarskich - 0,5 godz.
  6. Obliczanie powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowicę - 0,5 godz.
  7. Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych - 0,5 godz.
  8. Możliwości pozyskania finasowania na inwestycje w ramach PROW - 0,5 godz.

Harmonogram szkoleń dla rolników w 2020 r.

Data

Powiat

Miejsce

Osoba do kontaktu

Nr telefonu

10.03.2020

godz. 10:00

pińczowski

PZDR Pińczów
ul. Żwirki i Wigury 40,
28-400 Pińczów

Małgorzata Grudzień

wykładowca - Małgorzata Kucharska
małgorzata.kucharska@sodr.pl

41 357 24 31

10.03.2020

godz. 9:00

sandomierski

Urząd Gminy Łoniów,
Łoniów 56, 27-670 Łoniów

Iwona Korecka-Wiemann

15 833 31 06

10.03.2020

godz. 9:00

 

ostrowiecki

Urząd Gminy Waśniów
ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów
- sala konferencyjna

Kamil Kacuga

41 247 95 56

13.03.2020

godz. 9:00

starachowicki

Świetlica OSP
Pawłów 46, 27-225 Pawłów

Ilona Witkowska

41 274 78 28

 

udostępnij
do góry