Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na zagraniczny wyjazd studyjny

Zapraszamy na zagraniczny wyjazd studyjny

2019-06-03

 

 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec w dniach 8-12 lipca 2019 r. w ramach projektu pn. „Innowacje w dywersyfikacji dochodów działalności rolniczej i pozarolniczej na przykładzie Austrii i Niemiec”.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy wśród 30 rolników i doradców w zakresie innowacyjnych produktów i usług wspierających rozwój gospodarstw rodzinnych w obszarze przetwarzania żywności i jej nowoczesnych form sprzedaży, zwłaszcza w krótkich łańcuchach dostaw a także w zakresie rozwijania agroturystyki i turystyki wiejskiej, gastronomii oraz usług społecznych opartych na zasobach gospodarstw rolnych i dziedzictwie kulturowym regionu.

Wyjazd studyjny (szkoleniowy) adresowany jest do rolników z województwa świętokrzyskiego zajmujących się działalnością rolniczą i pozarolniczą wpisującą się w cele projektu oraz doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich ŚODR Modliszewice.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, dydaktykę, ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki tj. parking ŚODR w Modliszewicach, uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie papierowej pocztą na adres:

  • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
    Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
    z dopiskiem „Wyjazd SIR”,
  • lub faxem na numer 41 372 34 86, 
  • lub w formie skanu na adres .

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 17 czerwca 2019 r. do godziny 12.00 (liczy się data i godzina wpływu).

Nabór zakończony

Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator może dokonać wyboru uczestników na wyjazd poprzez komisyjne losowanie kart zgłoszenia. Osoby, które zakwalifikują się do udziału
w wyjeździe otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Więcej informacji:

  • Teresa Wąsik, Anna Michalska / dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
    tel. 41 372 22 84 do 86 lub 507 111 245, 507 111 235

 

 

kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Harmonogram wyjazdu studyjnego 2019-06-03 257.88KB pobierz plik: Harmonogram wyjazdu studyjnego
doc Karta zgłoszenia 2019-06-03 352KB pobierz plik: Karta zgłoszenia
docx Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-06-03 13.01KB pobierz plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

udostępnij
do góry