Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zmiana organizacji pracy Ośrodka - prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy

Zmiana organizacji pracy Ośrodka - prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy

2021-04-14

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi w naszym kraju obostrzeniami oraz biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się COVID-19, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach wprowadza do odwołania zmiany w organizacji pracy Ośrodka. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami i załatwianie spraw drogą mailową lub telefonicznie.

Informujemy, że zachowana zostaje możliwość bezpośredniego kontaktu doradców ŚODR Modliszewice z rolnikami na terenie województwa świętokrzyskiego, jeśli jest to konieczne z powodu dopełnienia obowiązku wymaganego terminu, jednak po uprzednim telefonicznym bądź mailowym zarezerwowaniu spotkania doradczego, z zachowaniem środków ostrożności zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Ośrodek zawiesza także do odwołania organizację wszystkich szkoleń, pokazów, konferencji i innych planowanych spotkań.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość! Bądźmy odpowiedzialni - dbajmy o zdrowie swoje i innych.

Zasady wizyt osobistych w Ośrodku (aktualizacja: 19.03.2021 r.)

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych ŚODR Modliszewice będzie możliwy:

 • jedynie w uzasadnionych przypadkach,
 • po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

UWAGA: wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty nie jest obowiązkowa. Jednakże celem zwiększenia bezpieczeństwa, uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się wcześniejsze ustalenie terminu wizyty, gdyż osoba dokonująca rezerwacji uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.

Klienci w trakcie wizyty w ŚODR Modliszewice są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku ŚODR Modliszewice, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku ŚODR.

Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

 • Do ŚODR Modliszewice mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem.
 • Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na salach obsługi odpowiada liczbie czynnych stanowisk obsługowych.
 • Więcej niż jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w przypadku załatwiania sprawy dotyczącej osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 • Po wyjściu klienta, a przed przywołaniem kolejnej osoby pracownik dezynfekuje powierzchnie, z którymi stykał się klient (np. blaty, klamki).
 • Sale obsługi i części wspólne są dezynfekowane.

dystans dezynfekcja maseczka

Kontakt z naszymi doradcami i specjalistami

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa (produkcja roślinna i zwierzęca)

Kontakt:

Kierownik działu:

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kontakt:

 

Kierownik działu:

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Kontakt:

 

Kierownik działu:

Dział Ogrodnictwo (Oddział Sandomierz)

Kontakt:

 

Kierownik działu:

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Kontakt:

 

P.O. kierownika działu:

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kontakt:

 

Kierownik działu:

Dział Teleinformatyki

Kontakt:

 

Kierownik działu:

Dział Księgowości

Kontakt:

 

Kierownik działu / Główna księgowa:

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kontakt:

Kierownik działu:

Specjalista do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 

Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego

 • Ostrowiec Św.

  Ostrowiec Świętokrzyski

  Adres
  ul. Kilińskiego 3a,
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  tel.
  41 247 95 56
  e-mail
  pzd.ostrowiec@sodr.pl
 • Opatów

  Opatów

  Adres
  ul. Bronisława Ostrowskiego 1,
  27-500 Opatów
  tel.
  15 868 21 77
  e-mail
  pzd.opatow@sodr.pl
 • Pińczów

  Pińczów

  Adres
  ul. Żwirki i Wigury 40,
  28-400 Pińczów
  tel.
  41 247 95 56
  e-mail
  pzd.pinczow@sodr.pl
 • Starachowice

  Starachowice

  Adres
  ul. Kościelna 20,
  27-200 Starachowice
  tel.
  41 274 78 28
  e-mail
  pzd.starachowice@sodr.pl
 • Skarżysko-Kam.

  Skarżysko-Kamienna

  Adres
  ul. Sikorskiego 20,
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  tel.
  41 252 33 66
  e-mail
  pzd.skarzysko@sodr.pl
 • Kielce

  Kielce

  Adres
  ul. Zagórska 2,
  25-338 Kielce
  tel.
  41 341 52 44
  e-mail
  pzd.kielce@sodr.pl
 • Kazimierza Wielka

  Kazimierza Wielka

  Adres
  ul. Budzyńska 2,
  28-500 Kazimierza Wielka
  tel.
  41 352 22 07
  e-mail
  pzd.kazimierza@sodr.pl
 • Końskie

  Końskie

  Adres
  Modliszewice,
  ul. Piotrkowska 30,
  26-200 Końskie
  tel.
  41 372 22 84 do 86
  e-mail
  pzd.konskie@sodr.pl
 • Sandomierz

  Sandomierz

  Adres
  ul. Mokoszyńska 3,
  27-600 Sandomierz
  tel.
  15 833 31 00
  e-mail
  pzd.sandomierz@sodr.pl
 • Busko Zdrój

  Busko Zdrój

  Adres
  ul. Partyzantów 22,
  28-100 Busko Zdrój
  tel.
  41 378 45 85
  e-mail
  pzd.busko@sodr.pl
 • Staszów

  Staszów

  Adres
  ul. Wschodnia 13/6,
  28-200 Staszów
  tel.
  15 864 31 63
  e-mail
  pzd.staszow@sodr.pl
 • Włoszczowa

  Włoszczowa

  Adres
  ul. Sobieskiego 38,
  29-100 Włoszczowa
  tel.
  41 394 36 76
  e-mail
  pzd.wloszczowa@sodr.pl
 • Jędrzejów

  Jędrzejów

  Adres
  ul. Armii Krajowej 9,
  28-300 Jędrzejów
  tel.
  41 386 12 73
  e-mail
  pzd.jedrzejow@sodr.pl
udostępnij
do góry