Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zmiany w „Dobrostanie zwierząt”

Zmiany w „Dobrostanie zwierząt”

2021-01-08

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego PROW 2014-2020.

Najważniejsze zmiany w projekcie dotyczą dobrostanu loch, krów mlecznych i wprowadzają dobrostan owiec.

  1. Zmiany w dobrostanie loch - dopuszczenie możliwości czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym, jednak przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym.
  2. Zmiany w dobrostanie krów mlecznych - wysokość przysługującej płatności w ramach wariantów dotyczących krów mlecznych będzie zależna od liczby posiadanych krów mlecznych. Wprowadzona zostanie degresywność płatności dobrostanowej do krów mlecznych:
    • 100% stawki płatności będzie przysługiwać za liczbę krów mlecznych od 1 do 100 sztuk,
    • 75% stawki płatności - za liczbę krów mlecznych powyżej 100 do 150 sztuk,
    • 50% stawki płatności - za liczbę krów mlecznych powyżej 150 sztuk.
  3. Wprowadzono nowy, trzeci pakiet działania, dotyczący owiec:

Pakiet 3. Dobrostan owiec

Wariant 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach

W celu ubiegania się o tę płatność rolnik zobowiązany jest posiadać na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, co najmniej jedną samicę z gatunku owca domowa (Ovis aries), w wieku co najmniej 12 miesięcy, zarejestrowaną i oznakowaną zgodnie z przepisami IRZ. Rolnik zobowiązany jest też posiadać plan poprawy dobrostanu owiec.

W ramach realizacji pakietu rolnik zobowiązany jest zapewnić wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie grupom technologicznym owiec:

- powierzchnię bytową zwiększoną w stosunku do obowiązujących przepisów
 
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia),

- wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym.

Wymóg ten powinien być zrealizowany w okresie od 1 kwietnia do 15 października roku złożenia wniosku, lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do 15 października (w przypadku jeśli wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia).

Szczegółowe zapisy projektu rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej www.legislacja.gov.pl.

Małgorzata Duda

udostępnij
do góry