Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 1176.

 • Wiosenne zabiegi na trwałych użytkach zielonych 2018-03-09

  Wiosenne zabiegi na trwałych użytkach zielonych

  Zabiegi pielęgnacyjne na łąkach i pastwiskach powinny być wykonywane przez cały okres wegetacji roślin, a wiosną są one szczególnie ważne. Celem wiosennej pielęgnacji użytków zielonych jest stworzenie jak najlepszych warunków dla wzrostu i rozwoju wartościowych gatunków traw i roślin motylkowatych w runi oraz zapobieganie zachwaszczeniu.

  Wiosenne zabiegi na trwałych użytkach zielonych
 • Zapraszamy na forum dotyczące korzyści ze stosow 2018-03-09

  Zapraszamy na forum dotyczące korzyści ze stosowania nasion kwalifikowanych

  Polska Izba Nasienna podczas Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach organizuje Forum Nasienne pt. „Korzyści płynących ze stosowania nasion kwalifikowanych”. Odbędzie się ono 17 marca 2018 r. (sobota) w godzinach 11.00-13.00 w Centrum Kongresowym w salach Beta i Gamma.

  Zapraszamy na forum dotyczące korzyści ze stosowania nasion kwalifikowanych
 • O osiągnięciach nauki dla rolnictwa ekologiczneg 2018-03-09

  O osiągnięciach nauki dla rolnictwa ekologicznego

  Od 28 lutego do 1 marca 2018 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało coroczną konferencję pn. „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017”.

  O osiągnięciach nauki dla rolnictwa ekologicznego
 • Obowiązek wpisu do rejestru podmiotów działają 2018-03-05

  Obowiązek wpisu do rejestru podmiotów działających na rynku spożywczym

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, iż zgodnie z treścią ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną oraz prowadzących rolniczy handel detaliczny żywności pochodzenia niezwierzęcego mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów.

  Obowiązek wpisu do rejestru podmiotów działających na rynku spożywczym
 • Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji rośli 2018-02-28

  Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin rolniczych

  W dniach 15-16 marca 2018 roku w naszym Ośrodku w Modliszewicach (ul. Piotrkowska 30) odbędzie się 16-godzinne odpłatne szkolenie z zakresu Integrowanej produkcji roślin rolniczych. Integrowana produkcja roślin (IP) to nowoczesny system produkcji roślin, który uwzględnia oczekiwania konsumenta w stosunku do bezpiecznych i wysokiej jakości płodów rolnych owoców i warzyw oraz gwarantuje prowadzenie upraw w sposób bezpieczny dla

  Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin rolniczych
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza „Jago 2018-02-28

  XIV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza „Jagodowe Trendy” w Kraśniku

  „Jagodowe Trendy” to miejsce i czas by pogłębić wiedzę z zakresu wszystkich upraw jagodowych, szczególnie malin, ale też poznać najnowsze technologie ich uprawy. Tematami wiodącymi konferencji były konkurencyjność polskich malin w stosunku do innych rynków (Ukraina, Serbia), nowe odmiany malin oraz innych jagodowych, nowe preparaty do ochrony i nawożenia roślin.

  XIV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza „Jagodowe Trendy” w Kraśniku
 • Zapraszamy na IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Kone 2018-02-28

  Zapraszamy na IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej pod nazwą „Tradycje i przyzwyczajenia kulinarne, a nowe trendy w żywieniu rodziny”

  Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i kobiecych, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego na Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej, które odbędzie się 22 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

  Zapraszamy na IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej pod nazwą „Tradycje i przyzwyczajenia kulinarne, a nowe trendy w żywieniu rodziny”
 • Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wyk 2018-02-28

  Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

  W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

  Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 • Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Mode 2018-02-28

  Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"

  ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Termin składania wniosków trwa od 19 lutego do 20 marca 2018 roku. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020. 

  Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"
 • Szkolenie dla rolników prowadzących gospodarstwa 2018-02-27

  Szkolenie dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne

  21 lutego 2018 roku w Pawłowie odbyło się szkolenie dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne w powiecie starachowickim.

  Szkolenie dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne
do góry