Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 1176.

 • Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku 2018-01-23

  Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

  Aby ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego, należy od 1 do 28 lutego 2018 r złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do celów rolniczych za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

  Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku
 • Nowy projekt ustawy dotyczący ubezpieczenia społ 2018-01-22

  Nowy projekt ustawy dotyczący ubezpieczenia społecznego rolników  

  30 października 2017 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy nowego rodzaj umowy o pomocy przy zbiorach, który ma od 2018 roku objąć osoby zatrudnianie przy pracach sezonowych związanych ze zbiorem i sortowaniem owoców i warzyw.

  Nowy projekt ustawy dotyczący ubezpieczenia społecznego rolników  
 • Zmiany od roku 2018 w obszarach uznawanych za EFA 2018-01-19

  Zmiany od roku 2018 w obszarach uznawanych za EFA

  Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających ponad 15 ha gruntów ornych. Wymóg ten zobowiązuje rolnika do przeznaczenia powierzchni odpowiadającej 5% powierzchni gruntów ornych na obszary EFA. Od roku 2018 w obszarach uznawanych za EFA wprowadzono zmiany.

  Zmiany od roku 2018 w obszarach uznawanych za EFA
 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Moderniza 2018-01-19

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"

  ARiMR będzie przyjmował wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020. Termin: od 19 lutego do 20 marca 2018 r.

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"
 • Od 19 stycznia rusza pomoc dla producentów owocó 2018-01-19

  Od 19 stycznia rusza pomoc dla producentów owoców zamierzających wycofać owoce z rynku

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. uruchamia dla producentów owoców kolejny mechanizm WPR "Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców". Począwszy od 19 stycznia 2018 r. producenci owoców zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Regionalnego ARiMR - Powiadomienie

  Od 19 stycznia rusza pomoc dla producentów owoców zamierzających wycofać owoce z rynku
 • Embargo rosyjskie 2018-01-18

  Embargo rosyjskie

  7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu do Federacji Rosyjskiej niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, w tym owoców i warzyw. W czerwcu 2015 r. władze rosyjskie podjęły decyzję o kontynuacji embargo do sierpnia 2016 r. 29 czerwca 2016 r. zakaz ten został przedłużony do końca 2017 r., natomiast w czerwcu 2017 r. - do końca 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku.

  Embargo rosyjskie
 • Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji rośli 2018-01-18

  Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin rolniczych

  W dniach 1-2 luty 2018 roku w naszym Ośrodku w Modliszewicach (ul Piotrkowska 30) odbędzie się 16-godzinne odpłatne szkolenie z zakresu Integrowanej produkcji roślin rolniczych. Integrowana produkcja roślin (IP) to nowoczesny system produkcji roślin, który uwzględnia oczekiwania konsumenta w stosunku do bezpiecznych i wysokiej jakości płodów rolnych owoców i warzyw oraz gwarantuje prowadzenie upraw w sposób bezpieczny dla

  Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin rolniczych
 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku tylko 2018-01-16

  Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku tylko elektronicznie

  Od tego roku dość istotnym zmianą uległy zasady składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jeżeli w 2018 roku w gospodarstwie będą uprawiane te same rośliny na takiej samej powierzchni jak w roku 2017 i nie będzie zmian w strukturze zasiewów wówczas wystarczy złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

  Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku tylko elektronicznie
 • 2018-01-10

  Dopłata do materiału siewnego w roku 2018

  Wniosek o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w 2018 roku należy składać w terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

  Dopłata do materiału siewnego w roku 2018
 • Komunikat KOWR w sprawie funduszy promocji produkt 2018-01-10

  Komunikat KOWR w sprawie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

  Na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623) z dniem 1 września 2017 r. powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jest to nowa instytucja w sektorze rolnym, która zastąpiła Agencję Rynku Rolnego oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. KOWR został utworzony m.in. z potrzeby wsparcia działań i projektów służących podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa zarówno w kraju, jak i zagranicą.

  Komunikat KOWR w sprawie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
do góry