Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Struktura organizacyjna/Administracyjno-Gospodarczy

Administracyjno-Gospodarczy

Kontakt:

 • e-mail:
 • e-mail:
 • tel.: 41 372 22 84 do 86
 • fax: 41 372 34 86

Do zakresu działania Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

 1. Administrowanie obiektami zakładowymi takimi jak: biurowiec, hotel, stołówka oraz pomieszczeniami towarzyszącymi (kotłownia, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne) i inne obiekty będące w administracji ŚODR Modliszewice.
 2. Zapewnienie czystości, ładu i porządku w pomieszczeniach biurowych, hotelu, stołówce, ciągach drogowych, parkingach i terenach zielonych ŚODR Modliszewice;
 3. Zapewnienie ochrony obiektów ŚODR Modliszewice.
 4. Zaopatrywanie w niezbędne dla działalności ŚODR Modliszewice materiały i sprzęt biurowy (z wyjątkiem materiałów i środków specjalistycznych).
 5. Prowadzenie gospodarki magazynowej w ŚODR Modliszewice.
 6. Organizowanie i nadzorowanie pracy transportu własnego.
 7. Obsługa sekretariatu ŚODR Modliszewice oraz prowadzenie archiwum.
 8. Ustalanie zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 9. Prowadzenie na zlecenie Dyrektora ŚODR Modliszewice zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych.
 10. Prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej.
 11. Współudział w organizacji szkoleń, konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem wiedzy rolniczej.
do góry