Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Dyrekcja

Dyrektor

mgr inż. Jerzy Pośpiech
e-mail:  

Z-ca Dyrektora

mgr inż. Agnieszka Pietrzak
e-mail:  

Z-ca Dyrektora

mgr inż. Jarosław Mostowski
e-mail:  

Dyrektor Oddziału ŚODR w Sandomierzu

mgr inż. Piotr Lipiński
e-mail:  

Główny księgowy

mgr Dorota Staniek
e-mail: dorota.staniek@sodr.pl

do góry