Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Dyrekcja

Dyrektor

 • mgr inż. Jerzy Pośpiech
  e-mail:  

Z-ca Dyrektora

 • mgr inż. Agnieszka Pietrzak
  e-mail:  

Z-ca Dyrektora

 • mgr inż. Jarosław Mostowski
  e-mail:  

Dyrektor Oddziału ŚODR w Sandomierzu

 • mgr inż. Piotr Lipiński
  e-mail:  
do góry