Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Dyrekcja

Dyrektor

  • mgr inż. Agnieszka Pietrzak
    e-mail:  

Z-ca Dyrektora

  • mgr inż. Jarosław Mostowski
    e-mail:  

Dyrektor Oddziału ŚODR w Sandomierzu

  • mgr inż. Piotr Lipiński
    e-mail:  
do góry