Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Struktura organizacyjna/Kadr i Organizacji Pracy

Kadr i Organizacji Pracy

Kierownik działu:

 • mgr Anna Obara
  tel. 453 065 493
  e-mail:

Kontakt:

 • e-mail:
 • e-mail:  
 • tel.: 41 372 22 84 do 86
 • fax: 41 372 34 86

Do zakresu działania Działu Kadr i Organizacji Pracy należy:

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją do pracy w ŚODR Modliszewice.
 2. Analiza CV kandydatów do pracy w ŚODR Modliszewice, ich rekrutacja oraz sporządzanie zakresów czynności na określonych stanowiskach pracy.
 3. Nadzór i kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i zasad etyki zawodowej.
 4. Załatwianie wszelkich spraw pracowniczych związanych z bieżącą działalnością ŚODR Modliszewice regulowanych przez kodeks pracy, regulamin organizacyjny i regulamin pracy zakładu.
 5. Prowadzenie akt osobowych i związanej z tym statystyki i sprawozdawczości kadrowej.
 6. Współpraca z kierownikami działów przy redagowaniu unormowań wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i zarządzania ŚODR Modliszewice.
 7. Wykonywanie innych prac dotyczących spraw kadrowych związanych z funkcjonowaniem ŚODR Modliszewice, a wynikających z przepisów szczegółowych bądź aktualnych potrzeb.
 8. Obliczanie zarobków pracowników, sporządzanie list płac i innych należności z funduszu osobowego.
 9. Wydawanie pracownikom zaświadczeń o zarobkach.
 10. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 11. Rozliczanie innych składek z właściwymi instytucjami.
 12. Obliczanie i sporządzanie dokumentów dotyczących zasiłków chorobowych lub opiekuńczych.
do góry