Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Laboratorium

Kierownik:

 • mgr inż. Elżbieta Krempa
 • e-mail:

Kontakt:

 • e-mail:
 • tel.: 15 833 31 05
 • fax: 15 832 34 00

Pracownicy:

 • specjalistki ds. analiz laboratoryjnych -
  • mgr inż. Anna Łukasiewicz
   tel.: 15 833 31 05
   e-mail:  
  • mgr inż. Anna Witas
   tel.: 15 833 31 05
   e-mail:
 • laborantka
  • Urszula Maj
   tel.: 15 833 31 05
   e-mail:

Do zakresu działania Laboratorium należy udzielanie bezpłatnych porad w zakresie:

 • nawożenia:
  • sposobów prawidłowego pobierania prób glebowych do analizy,
  • doboru konkretnych nawozów, zgodnie z wynikami aktualnej zasobności gleb
  • potrzeb wapnowania gleb i wyboru właściwego wapna nawozowego,
  • stosowania nawozów pojedynczych i możliwości ich mieszania,
  • zasad samodzielnego przygotowywania podłoży do siewu i pikowania warzyw i roślin ozdobnych,
  • identyfikacji niedoboru lub nadmiaru makro- i mikroelementów występujących na roślinach uprawnych,
  • stosowania racjonalnego nawożenia zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, Integrowaną Produkcją i Ochroną Roślin, zasadami Rolnictwa Ekologicznego.
 • wykonywanie analiz glebowych:
  • gleb i podłoży ogrodniczych - na zawartość odczynu, zasolenia oraz azotu azotanowego, przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu i wapnia,o gleb i podłoży ogrodniczych - na zawartość odczynu, zasolenia oraz azotu azotanowego, przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu i wapnia,
  • gleb pod uprawy sadownicze i rolnicze - na zawartość odczynu, przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu.

Specjalistyczna aparatura

Od 2017 roku nasze laboratorium wzbogaciło się o nowe urządzenia:

 1. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy dający możliwość jednoczesnego pomiaru i wyświetlenia wyników dla pięciu pierwiastków (Na, K, Li, Ca, Ba) w różnorodnych próbkach. Fotometr posiada aplikację umożliwiającą wymianę danych z komputerem. Tworzenie i zapamiętywanie krzywej kalibracyjnej wykonywane jest przez mikroprocesor, co eliminuje konieczność ręcznego wykreślania i obliczania wyników. Przyrząd wyposażony jest w autosampler do podawania 89 próbek oraz autodilutor, który pozwala na automatyczne odczyty dużych stężeń badanych pierwiastków. Wraz z wbudowanym kompresorem powietrza i drukarką jest nowoczesnym urządzeniem w naszym laboratorium.
 2.  Laboratoryjny pH-METR służący do pomiaru odczynu, mV  i temperatury oraz umożliwiający ich jednoczesny odczyt.
 3.  Urządzenie wielofunkcyjne: pH-METR/ konduktometr/ solomierz. Przyrząd mierzy pH, potencjał redox, przewodniość właściwą, zasolenie i temperaturę. Umożliwia przesłanie do komputera raportu z ostatnich 10 kalibracji. Szeroki zakres pomiarów przewodności, daje możliwość badania podłoży o dużym stężeniu soli. Wszystkie odczyty parametrów wyświetlane są w aktualnym, bezpośrednim stężeniu.

 

do góry