Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Dział Ogrodnictwo

Kierownik działu:

 • mgr inż. Elżbieta Krempa
 • tel. kom.: 510 094 577
 • e-mail:  

Kontakt:

 • e-mail:
 • tel.: 15 833 31 00 do 04
 • fax: 15 832 34 00

Pracownicy:

 • specjaliści ds. ogrodnictwa: 
  • Technologia produkcji warzyw gruntowych i pod osłonami:
   • mgr inż. Anna Chmiel
    tel.: 15 833 31 00 wew. 317
    e-mail:
   • inż. Małgorzata Miłek
    tel.: 15 833 31 00 wew. 316
    e-mail:
  • Technologia produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych:
   • mgr inż. Grzegorz Jurkowski
    tel.: 15 833 31 00 wew. 318
    e-mail:
  • Technologia produkcji owoców jagodowych, leszczyny i orzecha:
   • mgr inż. Wiesława Kaczorek
    tel.: 15 833 31 00 wew. 316
    e-mail:
  • Technologia produkcji roślin ozdobnych:
   • mgr inż. Elżbieta Krempa
    tel.: 15 833 31 00 wew. 321
    e-mail:
  • Ochrona roślin ogrodniczych:
   • mgr inż. Florentyna Bara
    tel.: 15 833 31 00 wew. 317
    e-mail:
 • specjalistka ds. ekologii i ochrony środowiska
  • mgr inż. Anna Janus
   tel.: 15 833 31 00, wew. 319
   e-mail:
 • specjalistki ds. analiz laboratoryjnych -
  • mgr inż. Anna Łukasiewicz
   tel.: 15 833 31 05
   e-mail:  
  • mgr inż. Anna Witas
   tel.: 15 833 31 05
   e-mail:
 • laborantka
  • Urszula Maj
   tel.: 15 833 31 05
   e-mail:

Do zakresu działania Działu Ogrodnictwo należy:

 1. Planowanie tematyki prac upowszechnieniowych i wdrożeniowych z zakresu Ogrodnictwa.
 2. Opracowywanie instrukcji i kart dokumentacyjnych do prowadzenia demonstracji i pokazów z zakresu ogrodnictwa dla doradców terenowych oraz opracowywanie wyników demonstracji.
 3. Prowadzenie fachowego doradztwa technologicznego i ekonomicznego dla gospodarstw prowadzących produkcję ogrodniczą.
 4. Organizacja targów, konferencji, wystaw, seminariów, szkoleń, pokazów dotyczących rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych, poprawy jakości i promocji produktów ogrodniczych oraz upowszechniania nowych technologii i proekologicznych metod produkcji.
 5. Śledzenie najnowszych osiągnięć nauki i praktyki w zakresie produkcji ogrodniczej oraz ich propagowanie do wykorzystania w praktyce.
 6. Opracowywanie materiałów szkoleniowych w formie ulotek lub instrukcji.
 7. Współpraca z uczelniami rolniczymi, jednostkami badawczo-naukowymi, środkami masowego przekazu oraz organizacjami ogrodniczymi.
 8. Udzielanie pomocy producentom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.
 9. Upowszechnianie wiedzy na temat zasad marketingu w ogrodnictwie, w tym:
  1.  zagadnień dotyczących rozpoznawania i planowania działalności ogrodniczej w celu sprostania potrzebom konsumenta,
  2.  zagadnień związanych ze standardami jakościowymi produktu ogrodniczego oraz z odpowiednim przygotowaniem produktu do sprzedaży,
  3. analizy konkurencji,
  4. promocji produktu ogrodniczego,e. rozpoznawania kanałów dystrybucji.
 10. Prowadzenie doradztwa dla grup producenckich, organizacji producenckich, związków producentów, spółek i spółdzielni kontrolowanych przez rolników w zakresie: 
  1. poradnictwa prawnego,
  2. organizacyjno-ekonomicznym.
 11. Sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych i finansowych dla gospodarstw ogrodniczych.
 12. Udzielanie bezpłatnych porad w zakresie ochrony roślin, w tym:
  • identyfikacja chorób i szkodników roślin uprawnych, potwierdzone badaniem mikroskopowym,
  • identyfikacja chorób i szkodników roślin uprawnych, potwierdzone badaniem mikroskopowym,
  • określanie skutecznych metod i sposobów zwalczania organizmów szkodliwych,
  • pełna informacja na temat działania i stosowania zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin,
  • mikroskopowe badanie stopnia dojrzałości zimujących otoczni parcha jabłoni, między innymi celem wychwycenia pierwszych i ostatnich wysiewów zarodników workowych,o propagowanie zasad Integrowanej Ochrony Roślin i Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.
 13. Wykonywanie analiz laboratoryjnych ogrodniczych i rolniczych.
 14. Opracowywanie na podstawie wyników analiz odpowiednich zaleceń nawozowych.
 15. Prowadzenie fachowego doradztwa dla zainteresowanych producentów oraz organizowanie szkoleń z zakresu ochrony roślin i nawożenia.
 16. Śledzenie najnowszych osiągnięć nauki i praktyki w zakresie ochrony i nawożenia oraz propagowanie ich wykorzystania w praktyce.
 17. Nadzór merytoryczny nad doradcami zatrudnionymi w PZDR w dziale Ogrodnictwo.
 18. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.
do góry