Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Struktura organizacyjna/Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Kierownik działu:

 • mgr inż. Małgorzata Kucharska
 • tel.: 690 152 098
 • e-mail:

Kontakt:

 • e-mail:
 • tel.: 41 372 22 84 do 86
 • fax: 41 372 34 86

Do zakresu działania Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska należy:

 1. Upowszechnianie ekologicznych metod produkcji żywności w gospodarstwach rolnych i w zakładach rolno-spożywczych poprzez organizację szkoleń, kursów z zakresu podstaw rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa metodami ekologicznymi.
 2. Pomoc rolnikom w promocji żywności ekologicznej poprzez organizowanie i prowadzenie stoisk promujących rolnictwo ekologiczne na targach, kiermaszach i festynach.
 3. Podejmowanie działań szkoleniowo-informacyjnych na rzecz szerokiego udziału rolników w przedsięwzięciach związanych z ekologią i ochroną środowiska.
 4. Prowadzenie doradztwa technologiczno-organizacyjnego dla gospodarstw i zakładów rolno-spożywczych prowadzących produkcję metodami ekologicznymi.
 5. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej i szkoleniowej zmierzającej do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenach wiejskich w zakresie:
  1. ochrony wód i gleb,
  2. ochrony klimatu,
  3. ochrony bioróżnorodności,
  4. wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 6. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności rolniczej na OSN-ach i obszarach chronionych.
 7. Współpraca z jednostkami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska na terenach wiejskich.
 8. Upowszechnianie zasad i nowych przepisów prawnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenach wiejskich i wśród mieszkańców wsi i młodzieży szkolnej.
 9. Opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu podstaw rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 10. Nadzór merytoryczny nad doradcami zatrudnionymi w PZDR. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.
do góry