Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Struktura organizacyjna/Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kierownik działu:

 • mgr inż. Jolanta Krupa
 • tel.: 507 111 240
 • e-mail:

Kontakt:

 • e-mail:
 • tel.: 41 372 22 84 do 86
 • fax: 41 372 34 86

Do zakresu działania Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy:

 1. Prowadzenie działań szkoleniowo-informacyjnych zachęcających rolników oraz mieszkańców wsi do aktywności gospodarczej oraz rozwijania przedsięwzięć wspieranych przez Wspólną Politykę Rolną UE.
 2. Prowadzenie doradztwa dla rolników i producentów z zakresu rozwijania przedsięwzięć gospodarczych w oparciu o produkt tradycyjny i lokalny.
 3. Prowadzenie działań szkoleniowo-informacyjnych wśród mieszkańców wsi pobudzających do aktywizacji społecznej na rzecz rozwijania inicjatyw lokalnych.
 4. Współpraca z lokalnymi grupami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju wsi.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród kobiet wiejskich służącej unowocześnianiu wiejskich gospodarstw domowych w zakresie zarządzania, funkcjonalności, racjonalnego żywienia rodziny, estetyki zagrody, zdrowego stylu życia.
 6. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej i szkoleniowej wśród rolników i mieszkańców wsi w zakresie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.
 7. Prowadzenie działań służących promocji inicjatyw lokalnych, agroturystyki, produktu regionalnego.
 8. Prowadzenie działań na rzecz przetwarzania i sprzedaży produktu na poziomie gospodarstwa.
 9. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej na rzecz sieciowania produktów rolniczych.
 10. Opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
 11. Współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa.
 12. Nadzór merytoryczny nad doradcami zatrudnionymi w PZDR.
 13. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i informacyjną. Współpracuje z kobietami wiejskimi, rolnikami oraz innymi mieszkańcami wsi. Pomaga zdobywać wiedzę i kwalifikacje, wskazuje jak podnosić jakość życia na wsi i jak dbać o wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Przyczynia się do kultywowania tradycji regionalnych, zachowania i odnowy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Promuje dziedzictwo kulinarne w tym produkt lokalny, tradycyjny i agroturystyczny. Propaguje przyjazny dla człowieka i przyrody styl życia oraz promuje wieś świętokrzyską jako atrakcyjne miejsce wypoczynku. Uczestniczy w organizacji konkursów, pokazów, wystaw i festynów służących rozwojowi aktywności społecznej. Prowadzi ścisłą współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich, Lokalnymi Grupami Działania, stowarzyszeniami agroturystycznymi oraz organizacjami na rzecz rozwoju wsi. Koordynuje realizację zadań merytorycznych w podległych Powiatowych Zespołach Doradczych ŚODR oraz w Biurze Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Oddziale w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”.

do góry