Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Struktura organizacyjna/Stanowisko do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Stanowisko do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Specjalista do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 • mgr Renata Mikoda
 • e-mail:

Kontakt:

 • tel.: 41 372 22 84 wew. 230

Do zadań Stanowiska do Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy:

 1. Planowanie, realizacja oraz koordynacja działań w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych na potrzeby ŚODR Modliszewice.
 2. Przeprowadzanie szkoleń kadry pracowniczej z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
 3. Współpraca z pozostałymi podmiotami terytorialnymi zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
 4. Przygotowanie koncepcji wykonania zadań obronnych oraz koordynacja procesu planowania i realizacji zadań.
 5. Tworzenie warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej Państwa.
 6. Opracowanie i aktualizowanie dokumentów planowania operacyjnego oraz programowania obronnego.
 7. Opracowanie dokumentacji i przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 8. Analiza realności przyjętych rozwiązań i procedur realizacji zadań obronnych.
 9. Planowanie i realizowanie procesu szkolenia obronnego.
 10. Udział w przygotowaniu rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań Obronnych.
 11. Współudział w realizacji zadań dotyczących współpracy cywilno-wojskowej.
 12. Współuczestniczenie w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.
do góry