Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Teleinformatyki

Kierownik działu:

 • mgr inż. Marcin Duda
 • tel. kom.: 501 455 751
 • e-mail:

Kontakt:

 • e-mail:
 • tel.: 41 372 22 84 do 86 - Modliszewice
 • tel.: 15 833 31 00 - Sandomierz

Pracownicy:

 • Informatyk:
  • mgr inż. Małgorzata Lotz-Paluch
   e-mail:
  • inż. Tomasz Brandenburg
   e-mail:


Do zakresu działania Działu Teleinformatyki należy:

 1. Administrowanie lokalną siecią komputerową w ŚODR Modliszewice.
 2. Zabezpieczanie systemów informatycznych i danych w sieci w ŚODR Modliszewice.
 3. Zarządzanie i konfiguracja serwerami znajdującymi się w ŚODR Modliszewice.
 4. Budowa i aktualizowanie baz danych w celu usprawnienia pracy doradczej.
 5. Rozwój nowoczesnych metod komunikowania się doradców i specjalistów ŚODR Modliszewice z usługobiorcami ŚODR Modliszewice.
 6. Organizowanie szkoleń dla pracowników ŚODR Modliszewice w zakresie obsługi
 7. Sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 8. Prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania komputerowego w ŚODR Modliszewice.
 9. Zapewnienie wsparcia technicznego w obsłudze sprzętu komputerowego dla Pracowników ŚODR Modliszewice.
 10. Obsługa audiowizualna sali konferencyjnej oraz sal szkoleniowo-wykładowych ŚODR Modliszewice.
 11. Współudział w prowadzeniu zaopatrzenia w niezbędne materiały eksploatacyjne dla pracowni komputerowej, serwerowni i działu.
 12. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.
do góry