Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Demonstracyjna uprawa
pszenicy jarej "Tybalt" i "Goplana"

Technologia:

 • Siew: 24.032019 r.
 • Norma wysiewu: 200 kg/ha
 • Nawożenie (kg/ha):
  • N - 12 + 54 + 34
  • P - 40
  • K - 60
  • Nawozy dolistne: Suplo mikro (2 l/ha) + Ekolist Z (1 l/ha)
 • Ochrona:
  • Herbicydy: Granstar Ultra + Sarkopsypyr (0,5 l/ha)
  • Fungicydy: Yamato (1,4 l/ha) 
  • Antywylegacze: Antywylegacz plynny (1 l/ha)
  • Insektycydy:  Fastac

Charakterystyka odmian:

TYBALT - odmiana jakościowa (grupa A) .Odporność na mączniaka - duża, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów - dość duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich, o przeciętnej odporność na wyleganie. Termin kłoszenia - późny, dojrzewania - dość późny. Masa 1000 ziaren - dość duża, gęstość w stanie zsypnym - mała do bardzo małej. Liczba opadania - duża do bardzo dużej, zawartość białka - dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS - duży do bardzo dużego. Ilość glutenu - duża. Plenność - bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - średnia.

GOPLANA (2015) - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność - dobra, przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki - średni. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną - dość duża, na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - późny, dojrzewania - dość późny. Masa 1000 ziaren - średnia, wyrównanie - słabe, gęstość w stanie zsypnym - duża. Odporność na porastanie w kłosie - średnia, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka - duża, ilość glutenu - duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży. Wydajność ogólna mąki - dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.

 

do góry