Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Kolekcja roślin bobowatych

 

Łubin wąskolistny

Technologia:

 • Siew: 17.04.2020 r.
 • Wysiew: 140-170 kg/ha
 • Nawożenie:
  • P - 40 kg/ha
  • K - 60 kg/ha
 • Herbicydy: Boxer (2 l/ha) + Stomp Aqua (2,5 l/ha)
 • Fungicyd: Topsin M 500SC (1,4 l/ha)

Charakterystyka odmian:

 1. TANGO (2012) - odmiana łubinu wąskolistnego tradycyjna, wczesna, termoneutralna, kwiaty białe, nasiona białe, nakrapiane, strąki niepękające. Odmiana najmniej wrażliwa na suszę. Wysoka zawartość białka w nasionach i wysoki plon białka. Niska zawartość alkaloidów w nasionach, MTN ok. 160 g. Odmiana odporna na wyleganie, odporna na więdnięcie fuzaryjne, tolerancyjna na antraknozę i choroby wirusowe. Odmiana wysoko i wiernie plonująca. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
 2. BOLERO - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny. Termin kwitnienia i termin dojrzewania roślin dość wczesny do średniego. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny średnie do dość wysokich. W fazie początku kwitnienia nie wylegają. Wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem średnie. Dość duża odporność na fuzaryjne więdnięcie. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego mała, włókna surowego bardzo mała. Zawartość alkaloidów mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin.
 3. ROLAND (2017) - odmiana łubinu wąskolistnego bardzo wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się. Rośliny szybko rosnące o wyróżniającej się bardzo dużej sztywności, równomiernie dojrzewające, strąki niepękające. Odporne na choroby fuzaryjne i antraknozę łubinu. Nasiona o obniżonej zawartości włókna, bardzo niskiej zawartości alkaloidów (0,010% jedna z najniższych). Polecana do uprawy na terenie całego kraju włącznie z pasem przymorskim i podgórskim. Rośliny podbarwione antocjanem na kolor burgundowy, kwiat koloru liliowego, nasiona białe. Wymaga obsady 100 roślin/m2. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
 4. WARS - niesamokończąca, niskoalkaloidowa odmiana łubinu wąskolistnego o dużym plonie nasion. Plon białka dość duży. Rośliny średnie do dość wysokich, w fazie początku kwitnienia nie wylegają. Przed zbiorem wyleganie jest bardzo małe, a dojrzewanie równomiernie. Odporność na choroby wysoka. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion dość mała, podobnie jak masa 1000 nasion. Zawartość białka w nasionach dość mała, tłuszczu i włókna średnia, alkaloidów bardzo mała, co wyróżnia odmianę wśród zarejestrowanych. Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona to 100 szt./m2.
 5. TYTAN (2016) - odmiana łubinu wąskolistnego niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion bardzo duży, stabilny w latach badań. Plon białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin dość wczesny. Termin dojrzewania roślin dość wczesny do średniego. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny dość wysokie, w fazie początku kwitnienia nie wylegają. Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Duża odporność na choroby pochodzenia grzybowego, szczególnie na fuzaryjne więdnięcie. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion dość mała do średniej. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego mała, włókna surowego duża. Zawartość alkaloidów mała. Odpowiednia do uprawy zwłaszcza na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego.
 6. HOMER - odmiana samokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion średni do dużego, plon białka średni. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin wczesny, okres kwitnienia dość długi. Rośliny bardzo niskie. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia średnia do dużej, przed zbiorem duża. Odporność na fuzaryjne więdnięcie i antraknozę średnia. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion mała. Zawartość w nasionach białka ogólnego bardzo mała, tłuszczu surowego mała, włókna surowego dość duża, zawartość alkaloidów poniżej średniej dla grupy odmian niskoalkaloidowych. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 120 szt./m2.
 7. JOWISZ - odmiana łubinu wąskolistnego niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin wczesny, termin dojrzewania roślin dość wczesny. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny średnie do dość wysokich, w fazie początku kwitnienia nie wylegają. Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem bardzo małe. Dość duża odporność na choroby pochodzenia grzybowego, szczególnie na fuzaryjne więdnięcie. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość duża, tłuszczu surowego mała, włókna surowego bardzo mała. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Odpowiednia do uprawy zwłaszcza na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2.
 8. REGENT - odmiana samokończąca, przydatna do uprawy na nasiona paszowe, małej zawartości alkaloidów. Plon nasion duży, białka ogólnego dość duży. Termin kwitnienia i dojrzewania dość wczesny. Długość okresu kwitnienia krótka. Wysokość roślin nieco niższa od średniej. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie występuje, w końcu kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Podatność na porażenie grzybami z rodzaju Fusarium i opadzinę liści mała. Równomierność dojrzewania dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona wielobarwne, ciemne, masa 1000 nasion mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 120 szt./m2.

Łubin żółty

Technologia:

 • Siew: 17.04.2020 r.
 • Norma wysiewu: 140 kg/ha

Charakterystyka odmian

 1. PUMA (2017) - odmiana łubinu żółtego pastewna, średnio wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, mało wrażliwa na przymrozki. Rośliny są rozgałęziające się i wg hodowcy to odmiana najwyższa ze wszystkich odmian łubinu żółtego, ale mało wylegająca. Nasiona są grube o zmniejszonej zawartości włókna (16,2% włókna surowego w s.m.) i alkaloidów (0,011% w s.m.). Odmiana ta nie jest wskazana do uprawy w pasie przybrzeżnym Bałtyku. Puma ma kwiat pomarańczowy, a nasiona szare. Puma wysoko plonuje, w uprawie wymaga obsady 90-95 roślin/m2. Hodowca: Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
 2. PERKOZ - odmiana przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka - przeciętny. Termin kwitnienia i dojrzewania - bardzo wczesny. Okres kwitnienia - krótki. Wyleganie roślin w okresie kwitnienia - małe, przed zbiorem - średnie. Podatność na choroby - mała, poza antraknozą, na którą ma względnie większą wrażliwość. Równomierność dojrzewania roślin - bardzo dobra. Masa tysiąca nasion - średnia. Zawartość białka w nasionach - względnie mała, natomiast tłuszczu surowego - duża. Nasiona cechuje bardzo mała koncentracja alkaloidów. Optymalna obsada roślin około 110-120/m2.


Łubin biały

Tecznologia:

 • wysiew: 17.04.2020 r.
 • wysiew - 230 kg/ha

Charakterystyka odmian:

 1. BOROS - odmiana łubinu białego pastewna, bardzo wczesna, tolerancyjna na opóźnienie siewu. Odmiana równomiernie dojrzewająca, nieprzedłużająca wegetacji, bardzo dobrze plonująca w sprzyjających warunkach glebowo-wilgotnościowych. Kwiat koloru szaro-niebieskiego, strąk niepękający, łatwo omłacający się. Nasiona duże, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, wysokiej zawartości białka (28-34%) i tłuszczu (11-13%). Wymaga obsady 90-100 roślin/m2. Wysiew około 300-350 kg nasion/ha. Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o.
 2. BUTAN - odmiana łubinu białego pastewna, wczesna, pierwsza niewrażliwa na opóźnienie siewu rośliny o krótkich pędach bocznych, niewykazująca nadmiernej bujności. Krótszy o 2-14 dni okres wegetacji, w stosunku do odmian tradycyjnych. Mniejsza wrażliwość na choroby fuzaryjne, zmniejszona o około 30-40% zawartość alkaloidów, dzięki czemu ma lepszą wartość paszową. Wysoka zawartość białka (32-37%) i tłuszczu (10-12%) Wymagana obsada: 70-80 roślin/m2. Wysiew około 200-250 kg/ha. Hodowla Roślin Smolice sp.z o.o.

 


Groch 

Technologia:

 • Siew: 16.04.2020 r.
 • Wysiew: 250-280 kg/ha
 • Herbicydy: Boxer (2 l/ha) + Stomp Aqua (2,5 l/ha)
 • Fungicydy: Topsin M 500SC (1,4 l/ha)
 • Insektycydy: Fastac (0,2 l/ha)

Charakterystyka odmian:

 1. HUBAL (2005) - odmiana grochu czerwono kwitnąca, liściasta, o wysokim plonie nasion. Nasiona o wysokiej zawartości białka ogólnego. Rośliny równomiernie dojrzewające, odporne na osypywanie nasion. Odmiana ta jest jedną z najbardziej odpornych odmian liściastych na wyleganie przed zbiorem. Masa tysiąca nasion 235 g, a wysokość roślin 86 cm. Odmiana polecana również do siewu w mieszankach ze zbożowymi, w plonie głównym oraz w poplonach w siewie czystym lub w mieszankach. Optymalna obsada około 110 szt./m2. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
 2. NEMO - odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion bardzo duży, plon białka duży. Termin kwitnienia i dojrzewania dość późny, okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Rośliny dość wysokie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość mała, przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie - dość duża, na zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego - średnia, na mączniaka rzekomego - duża. Nasiona żółte, masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, włókna surowego dość mała. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) poniżej średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.
 3. BATUTA (2009) - odmiana grochu wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na konsumpcję i na paszę. Plon nasion i białka ogólnego - bardzo duży. Termin kwitnienia i dojrzewania - średni. Rośliny średniej wysokości cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i przed zbiorem. Mało podatna na choroby. Rośliny dojrzewają dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion - bardzo mała. Odmiana żółto nasienna, nasiona średniej wielkości o zawartości białka nieco mniejszej od średniej. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
 4. TARCHALSKA (2004) - odmiana wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion przeznaczonych na paszę oraz na cele kulinarne. Termin kwitnienia i dojrzewania - średni. Okres kwitnienia - średni. Rośliny są średniowysokie. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia - bardzo małe, przed zbiorem - małe. Równomierność dojrzewania - dość dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion - bardzo mała. Plonowanie w odniesieniu do nasion i białka ogólnego - duże do bardzo dużego. Zawartość białka ogólnego w nasionach - mała. Masa 1000 nasion - dość duża. Udział nasion bardzo dużych - duży, bardzo małych - mały. Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. 
 5. TYTUS - odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na pasze i konsumpcję. Plon nasion średni, plon białka średni. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny, okres kwitnienia bardzo długi. Rośliny średnie do wysokich. Odporność na mączniaka rzekomego duża, na fuzaryjne więdnięcie średnia do dużej, na zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego - średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża, zawartość białka ogólnego w nasionach mała do średniej, włókna surowego średnia. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.
 6. ASTRONAUTE - odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka duży. Termin kwitnienia bardzo wczesny, natomiast dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny niskie, średnio lub bardzo odporne na mączniaka rzekomego, średnio odporne na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego. Masa 1000 ziaren średnia do dużej, zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach mała. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.
 7. MILWA (2005) - odmiana pastewna grochu o mniejszych wymaganiach glebowych. Odmiana wąsolistna przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na paszę. Termin kwitnienia i dojrzewania średni do wczesnego. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie w fazie kwitnienia prawie nie występuje, przed zbiorem jest małe. Dojrzewa równomiernie, skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Plon nasion i białka zbliżony do średniego. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia do dużej. Masa 1000 nasion średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin 110 szt./m2. Wysiew 290 kg/ha. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
 8. MODEL (2011) - odmiana pastewna grochu, nasienna, wąsolistna, o barwnych kwiatach. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach użytkowania. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie występuje, w końcu kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Najlepsza sztywność roślin przed zbiorem spośród badanych odmian. Zmniejszona podatność na choroby. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona dość duże. Zawartość białka ogólnego średnia do dość małej, włókna surowego dość mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
 9. MUZA (2009) - odmiana grochu wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na paszę. Plon nasion duży, białka ogólnego dość duży. Plonuje znacznie lepiej od odmian podobnych w typie (wysokich). Termin kwitnienia i dojrzewania - dość późny, okres kwitnienia - dość długi, rośliny wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w końcu kwitnienia - bardzo małe, przed zbiorem - średnie. W małym stopniu podatna na choroby. Rośliny dojrzewają dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion - bardzo mała. Odmiana żółto nasienna z czarnym znaczkiem, nasiona średniej wielkości o zawartości białka mniejszej od średniej. Nasiona cechuje mała zawartość włókna. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Optymalna obsada roślin około 120 szt./m2. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
 10. Medyk - odmiana ogólnoużytkowa. Hodowla roślin Smolice
 11. MECENAS (2012) - odmiana wąsolistna grochu, średniowysoka, bardzo wczesna, wysokoplonująca, wyróżnia się bardzo dużą sztywnością łodygi, co powoduje, że jest najmniej wylegającą odmianą grochu, należy do czołowych odmian pod względem równomierności dojrzewania, mało wrażliwa na choroby w tym szczególnie na mączniaka rzekomego, zaletą odmiany jest niższa o ok. 35 g od przeciętnej masa tysiąca nasion, co znacznie zmniejsza koszty wysiewu, jako jedna z nielicznych charakteryzuje się obniżoną zawartością włókna w nasionach (najniższa ze wszystkich odmian), nasiona żółte bez znaczka o nieco wyższej od przeciętnej zawartości białka, przydatne na cele jadalne i paszowe, wymaga obsady 105 roślin/m2. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
 12. CYSTERSKI (2008) - odmiana jadalna grochu, ogólnoużytkowa o większych wymaganiach glebowych. Plon nasion duży, białka średni. Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny, okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości cechują się bardzo dobrą sztywnością do zakończenia kwitnienia i średnią przed zbiorem. W małym stopniu podatna na porażenie przez choroby grzybowe. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion nieco większa niż u odmian wzorcowych. Nasiona średniej wielkości o nieco mniejszej od średniego poziomu zawartości białka. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin 110 szt./m2. Wysiew 230 kg/ha. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 13. OLIMP (2017) - odmiana grochu ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka bardzo duży. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania wczesny. Okres kwitnienia średni do dość długiego. Rośliny niskie do średnio wysokich. Odporność na wyleganie w okresie kwitnienia średnia do dużej, przed zbiorem duża do bardzo dużej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie i mączniaka rzekomego średnia do dużej, na mączniaka prawdziwego - średnia, na zgorzelową plamistość mała do średniej. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża do bardzo dużej, włókna surowego średnia do dużej. Tempo rozgotowywania się nasion dobre. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 14. STARSKI - odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion dość duży, stabilny w latach badań. Plon białka duży. Termin kwitnienia i dojrzewania średni, okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie w okresie kwitnienia duża, a przed zbiorem dość duża do średniej. Dość odporna na mączniaka rzekomego i prawdziwego, fuzaryjne więdnięcie i zgorzelową plamistość grochu. Równomierność dojrzewania średnia. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona barwy żółtej, o średniej masie 1000 nasion i o średniej zawartości białka ogólnego. Zawartość włókna surowego dość mała. Nasiona dobrze rozgotowujące się. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

 


Bobik

Technologia:

 • Siew: 16.04.2020 r.
 • Wysiew: 250-280 kg/ha
 • Herbicydy: Boxer 2 l/ha + Stomp Aqua (2,5 l/h)
 • Fungicydy: Topsin M 500SC (1,4 l/ha)
 • Insektycydy: Fastac (0,2 l/ha)

Charakterystyka odmian:

 1. AMIGO (2016) - odmiana bobiku biało kwitnąca, niesamokończąca (tradycyjny typ wzrostu), niskotaninowa, użytkowana na nasiona paszowe w plonie głównym. Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju. Ma wymagania glebowe typowe dla bobiku. Zalecana obsada 50 roślin na 1 m2. Odmiana wyróżnia się dobrze wykształconymi nasionami oraz małym udziałem nasion z pękniętą okrywą nasienną. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR.

  Cechy rolniczo-użytkowe:
  • plon nasion i białka wysoki 
  • zawartość białka ogólnego w nasionach wysoka (29,4% suchej masy)
  • termin i okres kwitnienia średni
  • długość okresu wegetacji średnia (133 dni)
  • wysokość roślin średnia (132 cm)
  • wyleganie przed zbiorem bardzo małe
  • pękanie strąków i osypywanie nasion bardzo małe
  • podatność na choroby grzybowe średnia do małej
  • masa 1000 nasion duża (525 g) 

 2. BOBAS - odmiana o tradycyjnym typie wzrostu. Wysoki plon nasion. Rośliny odporne na askochytozę bobiku. Łodyga wysoka - 130 cm, sztywna, odporna na wyleganie. W latach o wysokich opadach rośliny przed zbiorem wymagają desykacji.
 3. Granit - odmiana samokończąca, przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych, które cechują się dużą zawartością tanin. Plon nasion dość duży, białka średni. Rośliny średnie do niskich, wykazują dużą odporność na łamliwość łodyg. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe do bardzo małego. Podatność na choroby grzybowe średnia do dużej. Równomierność dojrzewania dobra do bardzo dobrej. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion duża, zawartość białka w nasionach mała, wczesne dojrzewanie. Wymaga gleb żyznych, dobrze utrzymujących wodę. Optymalna obsada roślin około 60-65 szt./m2. Hodowca: HR Strzelce.

 

 

do góry