Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Kolekcja pszenżyta ozimego

Technologia:

 • Przedplon: łubin żółty
 • Siew: 15.10.2019 r.
 • Nawożenie (kg/ha):
  • N - 18 + 60 + 40
  • P - 60
  • K - 90
 • Herbicyd: Apyros 75WP (20 g/ha) + Granstar Ultra 50SX (50 g/ha)
 • Fungicydy A2: Topsin m 500SC (1,4 l/ha) + Soligor (1 l /ha)
 • Insektycyd: Fastac (0,2 l/ha)

Charakterystyka odmian:

 1. Tadeus - odmiana pastewna, plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. Zimotrwałość średnia. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego dość duża; na rdzę żółtą, septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów średnia; na rdzę brunatną i septoriozę plew dość mała. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie duża. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Hodowca: Saaten-Union Polska. 
 1. Orinoko - odmiana pastewna, plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Zimotrwałość dość duża. Odporność na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego duża; na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę liści, septoriozę plew, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała. Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
 2. BELCANTO - to najnowsze pszenżyto ozime charakteryzujące się rekordowo wysokim poziomem plonowania na terenie Polski oraz Niemiec:
  • posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Zarejestrowane jest w Polsce, a w badaniach rejestracyjnych - w Niemczech, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Czechach,
  • najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości - klasa IVa i IVb,
  • odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odporności na choroby,
  • posiada rekordowo wysoką odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną, pleśń śniegową oraz fuzariozę kłosa,
  • posiada bardzo dobrą zimotrwałość, ocenioną na 5,5 w skali 9o,
  • jest odmianą o średniej długości słomy i wysokiej odporności na wyleganie,
  • wykazuje jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie,
  • charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem (MTZ ok. 45 gram), o bardzo dobrym wyrównaniu, gęstości i wysokiej zawartość białka - ok. 11%,
  • to pszenżyto o bardzo dobrej zdolności krzewienia. Norma wysiewu w optymalnych warunkach siewu to 300-340 kiełkujących ziaren na m2, tj. ca. 140-160 kg/ha.
 3. CAPRICIA
 4. TRAPERO (2015) - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki - średni. Zimotrwałość dość duża (6,00). Odporność na septoriozę liści - duża, na mączniaka prawdziwego - dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów - średnia, na septoriozę plew - dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
do góry