Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Doświadczenia z bobikiem

Technologia:

 • Siew: 03.04.2020 r.
 • Nawożenie kg/ha:
  • P - 40
  • K - 60

Charakterystyka odmian: 

 1. BOBAS - odmiana o tradycyjnym typie wzrostu. Wysoki plon nasion. Rośliny odporne na askochytozę bobiku. Łodyga wysoka - 130 cm, sztywna, odporna na wyleganie. W latach o wysokich opadach rośliny przed zbiorem wymagają desykacji.
 2. APOLLO - odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, białka duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość duża i przed zbiorem średnia. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość, askochytozę bobiku i rdzę bobiku) - średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2.
 3. Fanfare - najplenniejszy bobik w doświadczeniach rejestrowych - 115% wzorca wg COBORU (średnia z lat 2015-2016). Wczesne kwitnienie i średnio wczesna dojrzałość. Tolerancyjny na okresowe susze. Wysoki plon białka i równomierność dojrzewania. Dobra odporność na rdzę bobiku. Odmiana zarejestrowana w Polsce w 2017. Zalecany na gleby średnie i ciężkie.
  Dobra przydatność paszowa.
 4. FERNANDO - odmiana biało kwitnąca niesamokończąca (tradycyjny typ wzrostu), niskotaninowa, użytkowana na nasiona paszowe w plonie głównym. Cechy rolniczo-użytkowe: plon nasion wysoki do bardzo wysokiego, plon białka bardzo wysoki, zawartość białka ogólnego w nasionach wysoka do bardzo wysokiej (30,2% suchej masy), termin kwitnienia średni, termin dojrzewania średni do długiego, długość okresu wegetacji powyżej średniej (134 dni), wysokość roślin średnia do dużej (134 cm), wyleganie przed zbiorem bardzo małe, pękanie strąków i osypywanie nasion małe, podatność na choroby grzybowe średnia do małej, masa 1000 nasion średnia (492 g). Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju.
 5. CAPRI - odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, białka bardzo duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia dość krótki. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość duża i przed zbiorem średnia. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość i rdzę bobiku) średnia, na askochytozę bobiku - średnia do dość małej. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, zawartość włókna surowego średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

 

do góry