Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Kolekcja pszenżyta jarego

Charakterystyka odmian:

  1. Hugo - odmiana o dobrej plenności. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i rynchosporiozę - średnia, na rdzę brunatną i septoriozę liści - dość mała. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.
  2. Odys (d. MAH 4015) - odmiana pastewna. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rdzę żółtą - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rynchosporiozę, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę plew - średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania przeciętna. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
  3. Sopot (d. TJ 06177-40) - plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na septoriozę liści i septoriozę plew - duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów - dość duża, na mączniaka prawdziwego - średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
  4. Mamut (d. DC 06177-49) - charakteryzuje się bardzo dobrą plennością. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na septoriozę liści - duża, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów - dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i septoriozę plew - średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.
do góry