Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Doświadczenia z owsem

Technologia: 

 • Przedplon: kolekcja strączkowych
 • Siew: 25.03.2020 r.
 • Nawożenie (kg/ha):
  • N
  • P
  • K
 • Ochrona:
  • Herbicydy: Granstar Ultra 50SX (40 g/ha) + Saroksypyr 250 EC (0,5 l/ha)
  • Fungicydy: Capallo 337,5 SE (1,5 l/ha)
  • Antywylegacz: Modus (0,4 l/ha)

Charakterystyka odmian:

 1. KOZAK - odmiana żółtoziarnista przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży. Odporność na rdzę źdźbłową septoriozę liści i helmintosporiozę dość duża, na mączniaka prawdziwego i rdze owsa - średnia, rośliny dość wysokie, o średniej odporność i na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość wczesny. Udział łuski dość mały, masa tysiąca nasion i gęstość w stanie zsypnym - średnie, wyrównanie ziaren dość małe. Zawartość białka średnia, tłuszczu duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 2. LION (d. NORD 15/137) - odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski duży. Odporność na rdzę źdźbłową dość duża, na rdzę owsa, helmintosporiozę i septoriozę liści - średnia, na mączniaka prawdziwego - mała do bardzo małej. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski bardzo mały, MTZ dość mała, wyrównanie ziaren dość duże, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość mała, tłuszczu - mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Reprezentant hodowcy: Saaten-Union Polska.
 3. PANTEON - odmiana pastewna żółtoziarnista. Zgłaszający: Saaten-Union Polska.
 4. MONSUN - odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską średni, bez łuski - dość duży. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość mała, na rdzę owsa, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i helmintosporiozę - średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania - średni. Udział łuski średni, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziaren średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka i tłuszczu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Saaten Union.
 5. BINGO (2009) - odmiana żółtoziarnista. Plon ziarna z łuską - duży, bez łuski - bardzo duży. Odporność na mączniaka i rdzę wieńcową - dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści - średnia. Roślina jest średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania -wczesny, dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren - bardzo duża, udział łuski - bardzo mały. Gęstość ziarna w stanie zsypnym - przeciętna, wyrównanie ziarna - dobre. Zawartość białka -przeciętna, tłuszczu - dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.
 6. AGENT - odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży. Odporność na rdzę źdźbłową dość duża, na rdzę owsa, helmintosporiozę i septoriozę liści średnia, na mączniaka prawdziwego mała. Rośliny o średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski mały, MTZ duża do bardzo dużej, gęstość w stanie zsypnym duża, wyrównanie ziaren dość duże. Zawartość białka średnia, tłuszczu duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.
 7. PERUN - odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę źdźbłową, na rdzę owsa, helmintosporiozę liści - średnia. Rośliny średniej wysokości o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, dojrzewania średni, udział łuski dość mały, masa 1000 nasion i wyrównanie średnie. Gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Zawartość białka dość duża, tłuszczu mała, tolerancja na zakwaszenie przeciętna. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski średni. Saaten Union-Polska.
 8. FIGARO - odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i septoriozę liści - dość duża. Na rdze owsa i helmintosporiozę - średnia. Rośliny dość wysokie o dość malej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski duży, masa 1000 ziaren i wyrównanie - dość mała, gęstość w stanie zsypnym - duża. Zawartość białka dość mała, tłuszczu mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski średni. Danko Hodowla Roślin.
 9. HARNAŚ - odmiana żółtoziarnista. Przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju poza terenami wysokogórskimi. Odmiana o wczesnym terminie wiechowania i dojrzewania, co pozwala na w miarę wczesny termin zbioru. Zawartość łuski na poziomie wzorca. Wysokość roślin w łanie najniższa ze wszystkich tradycyjnych odmian owsa uprawianych w kraju, z wyjątkiem odmian karłowych, co wiąże się z wysoką odpornością na wyleganie. Dobra odporność na choroby, w tym przede wszystkim na mączniaka. Małopolska Hodowla Roślin.
 10. HUZAR - odmiana żółtoziarnista. Przeznaczenie do uprawy na terenie całego kraju poza terenami wysokogórskimi. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Udział łuski. duży do bardzo dużego, masa 1000 ziaren dość mała. Zawartość białka mała i tłuszczu - dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.
 11. MHR HAREM - odmiana pastewna. Zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
 1. PABLO - odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju (z wyjątkiem wyżej położnych terenów górskich. Odporność na rdzę źdźbłową - duża, na mączniaka i helmintosoporiozę - dość duża, na rdze owsa - średnia, na septoriozę - mała. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie, termin wiechowania i dojrzewania - średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren - duża, wyrównanie ziaren dość duże, gęstość w stanie zsypnym mała, zawartość białka średnia, tłuszczu duża. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna, plon nasion z łuską dość duży bez łuski duży. Hodowla Roślin Strzelce.
 2. RAMBO - odmiana pastewna żółtoziarnista. Zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR.
 3. POKER - odmiana pastewna żółtoziarnista. Zgłaszający: Danko Hodowla Roślin.
 4. REFLEKS - odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położnych rejonów górskich. Odporność na rdzę owsa, rdzę źdźbłową i hemintosporiozę - średnia, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści - mała. Rośliny średniej wysokości o malej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziaren dość duże, gęstość w stanie zsypnym duża. Zawartość białka dość mała, tłuszczu bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plon ziarna z łuska średni, bez łuski bardzo duży.

Doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) z owsem

do góry