Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

 

Podstawowe informacje o operacji:

Tytuły operacji: „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Operacja ma na celu zapewnienie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, której głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poszczególne zadania realizowane są w ramach operacji:

 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w latach 2015-2017"
 • "Operacje własne w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w latach 2015-2017 w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 i 2016-2017"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w latach 2017-2018"
 • "Operacje własne i partnerskie w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w latach 2017-2018 w ramach planów operacyjnych KSOW na lata 2016-2017 i 2018-2019"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w roku 2019"
 • "Operacje własne i partnerskie w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2019 w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2020 w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
 • "Operacje własne w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2020 w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021"


Informacje o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

Logotyp SIRKoncepcja wsparcia innowacji w Unii Europejskiej zrodziła się z konieczności znalezienia dla całej wspólnoty ścieżki szybkiego rozwoju. W obliczu wzrostu globalnego zapotrzebowania na żywność wynikającego z ciągle rosnącej liczby ludności, pojawia się presja zwiększania wielkości produkcji. Wzrost produkcji, w sytuacji kurczących się zasobów naturalnych (wody) i ograniczonych czynników produkcji (ziemi), może odbywać się jedynie poprzez wzrost efektywności. Stąd dużą rolę w jego osiągnięciu w rolnictwie odegrać mają szeroko rozumiane innowacje, które zarówno na poziomie europejskim, jaki i krajowym będą silnie wspierane.

Zachęcamy do zostania partnerem SIR poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. SIR ma charakter otwarty, więc partnerem zostać może każdy, kto zaangażowany jest w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich (rolnicy, przedsiębiorcy, samorządy, instytucje, stowarzyszenia, uczelnie, itp.). Zapisanie się do bazy do niczego nie obliguje, a naszym brokerom ułatwi ewentualny kontakt. Przypominamy jednocześnie, że tylko zarejestrowani partnerzy SIR składać mogą propozycje operacji do dwuletnich planów operacyjnych.

 

Kontakt:

Świętokrzyski Ośrodek doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
tel.: 41 372 22 84 do 86, fax: 41 372 34 86

 • Koordynator ds. SIR - Michał Kowalczyk
  e-mail:
 • Broker innowacji - Mariusz Porębski
  e-mail:

Świętokrzyski Ośrodek doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Oddział w Sandomierzu "Centrum Ogrodnicze"
tel.: 15 833 31 00, fax: 15 832 34 00

 • Koordynator ds. SIR/Broker innowacji - Izabela Niedobit
  e-mail:

 

Wydawnictwa dotyczące działalności SIR

Podstawowe informacje dotyczące działania
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Podstawowe informacje dotyczące
działania "Współpraca"Więcej wydawnictw tematycznych w zakładce "Publikacje i wydawnictwa".

 

do góry