Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

 logotypy

 

Logotyp SIRKoncepcja wsparcia innowacji w Unii Europejskiej zrodziła się z konieczności znalezienia dla całej wspólnoty ścieżki szybkiego rozwoju. W obliczu wzrostu globalnego zapotrzebowania na żywność wynikającego z ciągle rosnącej liczby ludności, pojawia się presja zwiększania wielkości produkcji. Wzrost produkcji, w sytuacji kurczących się zasobów naturalnych (wody) i ograniczonych czynników produkcji (ziemi), może odbywać się jedynie poprzez wzrost efektywności. Stąd dużą rolę w jego osiągnięciu w rolnictwie odegrać mają szeroko rozumiane innowacje, które zarówno na poziomie europejskim, jaki i krajowym będą silnie wspierane.

Zachęcamy do zostania partnerem SIR poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. SIR ma charakter otwarty, więc partnerem zostać może każdy, kto zaangażowany jest w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich (rolnicy, przedsiębiorcy, samorządy, instytucje, stowarzyszenia, uczelnie, itp.). Zapisanie się do bazy do niczego nie obliguje, a naszym brokerom ułatwi ewentualny kontakt. Przypominamy jednocześnie, że tylko zarejestrowani partnerzy SIR składać mogą propozycje operacji do dwuletnich planów operacyjnych.

Podstawowe informacje o projekcie:

Tytuł operacji „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Operacja ma na celu zapewnienie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, której głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt:

Świętokrzyski Ośrodek doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
tel.: 41 372 22 84 do 86, fax: 41 372 34 86

Świętokrzyski Ośrodek doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Oddział w Sandomierzu "Centrum Ogrodnicze"
tel.: 15 833 31 00, fax: 15 832 34 00

  • Koordynator ds. SIR - Izabela Niedobit
    e-mail:
  • Broker innowacji - Alina Lisowska
    e-mail:

 

Dowiedz się więcej na temat Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
z naszej ulotki informacyjnej pt. "Poznaj SIR"


Więcej wydawnictw tematycznych w zakładce "Publikacje i wydawnictwa".

 

do góry