Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

 

www.ksowplus.pl zapraszamy! Poznaj nową Krajową Sieć Obszarów Wiejskich+. Wielopodmiotowa wymiana informacji i współpraca na rzecz rozwoju rolnictwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności i poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. Opis grafiki: logotyp KSOW+ oraz zdjęcie pól uprawnych, łąk i zadrzewień zrobione z lotu

Świętokrzyski Ośrodek doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
tel.: 41 372 22 84 do 86, fax: 41 372 34 86
• Koordynator ds. SIR - Michał Kowalczyk (projekty animujące i wspierające)
   e-mail:
• Broker innowacji - Mariusz Porębski (grupy operacyjne i działanie „Współpraca”)
   e-mail:
• Koordynator ds. LPW - Anna Pilarska (problemy gospodarki wodnej)
   e-mail:
• Specjalista ds. informacji i promocji SIR - Izabela Milcarz
   e-mail:

Świętokrzyski Ośrodek doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Oddział w Sandomierzu "Centrum Ogrodnicze"
tel.: 15 833 31 00, fax: 15 832 34 00
• Koordynator ds. SIR - Izabela Niedobit (projekty animujące i wspierające)
   e-mail:
• Koordynator ds. LPW - Paweł Sender (problemy gospodarki wodnej)
   e-mail:

Podstawowe informacje o operacji

Logotyp SIR

Tytuły: „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Operacja ma na celu zapewnienie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, której głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poszczególne zadania realizowane są w ramach operacji:

 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w latach 2015-2017"
 • "Operacje własne w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w latach 2015-2017 w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 i 2016-2017"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w latach 2017-2018"
 • "Operacje własne i partnerskie w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w latach 2017-2018 w ramach planów operacyjnych KSOW na lata 2016-2017 i 2018-2019"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w roku 2019"
 • "Operacje własne i partnerskie w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2019 w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2020 w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
 • "Operacje własne w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2020 w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2021"
 • "Operacje własne w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2021 w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2022"
 • "Operacje własne w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w latach 2022-2023 w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2023"
 • "Operacje własne w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w latach 2023-2024 w ramach Planów operacyjnych KSOW na lata 2022-2023 i 2024-2025"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2024"
 • "Operacje własne w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2024 w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2024-2025"
 • "Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2025"
 • "Operacje własne w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w roku 2025 w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2024-2025"

Informacje o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

Koncepcja wsparcia innowacji w Unii Europejskiej zrodziła się z konieczności znalezienia dla całej wspólnoty ścieżki szybkiego rozwoju. W obliczu wzrostu globalnego zapotrzebowania na żywność wynikającego z ciągle rosnącej liczby ludności, pojawia się presja zwiększania wielkości produkcji. Wzr

ost produkcji, w sytuacji kurczących się zasobów naturalnych (wody) i ograniczonych czynników produkcji (ziemi), może odbywać się jedynie poprzez wzrost efektywności. Stąd dużą rolę w jego osiągnięciu w rolnictwie odegrać mają szeroko rozumiane innowacje, które zarówno na poziomie europejskim, jaki i krajowym będą silnie wspierane.

SIR ma charakter otwarty i zrzesza wszystkie osoby, podmioty i firmy zainteresowane innowacyjnością w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Partnerem SIR zostać może każdy, kto zaangażowany jest w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich (rolnicy, przedsiębiorcy, samorządy, instytucje, stowarzyszenia, uczelnie, itp.) - aby zostać partnerem wystarczy się zarejestrować w bazie partnerów SIR. Zarejestrowanie się do niczego nie obliguje, ale naszym brokerom i innym podmiotom ułatwi ewentualny kontakt. Przypominamy jednocześnie, że tylko zarejestrowani partnerzy SIR składać mogą propozycje operacji do dwuletnich planów operacyjnych.

Zachęcamy do zarejestrowania się jako partner SIR poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego


POBIERZ PDF

 

Lokalne Partnerstwa ds. Wody

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, w ubiegłym roku podjęło inicjatywę tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), czyli sieci efektywnej współpracy na poziomie lokalnym pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem LPW jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa oraz transfer wiedzy w tym zakresie. 

Co udało się już zrobić: Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie koneckim - podsumowanie projektu

"Świętokrzyska tradycja źródłem inspiracji" to publikacja opracowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pt. "Zintegrowanie usług okołorolniczych w województwie świętokrzyskim jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich".

do góry