Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Harmonogram projektów

Wdrażanie innowacji do rolnictwa to proces wspierany na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są projekty realizowane przez Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), w których udział jest całkowicie nieodpłatny.

W dużym uproszczeniu SIR wspiera innowacyjność na dwa sposoby: poprzez projekty animacyjne tzw. operacje własne oraz działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020. Operacje własne mają charakter inicjujący i wspierający, a ich zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie transferu wiedzy od „nauki” do „praktyki rolniczej”, a także ułatwienie sieciowania (nawiązywania) kontaktów między różnymi podmiotami związanymi z rolnictwem i obszarami wiejskimi (rolnikami, przedsiębiorcami, jednostkami doradczymi, uczelniami rolniczymi i jednostkami naukowymi i badawczymi), które współpracując mogą wdrażać nowe rozwiązania dla rolnictwa.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem projektów w poszczególnych latach:

do góry