Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Rok 2022

Harmonogram planowanych projektów
(podlega stałej aktualizacji)
 

1.
"Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka 
w województwie świętokrzyskim"

Cel realizacji:
Celem operacji jest transfer najnowszej wiedzy merytorycznej z zakresu upraw ziemniak, w tym innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych stosowanych w tej produkcji (w tym prezentacja dobrych przykładów w tym zakresie), a także umożliwienie nawiązania kontaktów między producentami ziemniaków z województwa świętokrzyskiego, dzięki czemu będą mogli podejmować wspólne inicjatywy dla lokalnego i krajowego rozwoju tej branży, w tym udział w Programie dla Polskiego Ziemniaka.

Forma: 2 konferencje dla 100 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy/producenci ziemniaków, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, jednostek i instytutów badawczych oraz instytucji, firm prywatnych i innych podmiotów związanych z branżą ziemniaka, osoby zainteresowane tematem

Termin: II-III kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja:
Piotr Witczak, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, e-mail:

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji

 

 

2.
"Gospodarstwa demonstracyjne jako efektywny 
instrument transferu innowacji w rolnictwie"

Cel realizacji:
Celem operacji jest rozwój sieci gospodarstw demonstracyjnych w województwie świętokrzyskim poprzez zapoznanie rolników zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności z ideą istnienia sieci takich gospodarstw, w tym sposobu ich zakładania i funkcjonowania oraz korzyści wynikających z prowadzenia takich gospodarstw poprzez praktyczną prezentację obiektów już funkcjonujących.

Forma: 1 wyjazd studyjny dla 30 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy zainteresowani przystąpieniem do sieci gospodarstw demonstracyjnych, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele innych podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich i dywersyfikację działalności rolniczej, osoby zainteresowane tematem

Termin: II-III kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja: 
Jarosław Nowak, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, e-mail:

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji

 

3.
"Postęp hodowlany w produkcji zwierzęcej 
i roślinnej motorem nowoczesnego rolnictwa"

Cel realizacji:
Celem operacji jest transfer wiedzy - innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i technologicznych w produkcji rolniczej i pokazanie roli postępu hodowlanego (roślinnego, zwierzęcego), jako ważnych aspektów nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa.

Forma: 1 konferencja dla 30 osób, 2 pokazy dla 150 osób, 1 wystawa zwierząt hodowlanych dla 50 hodowców, 1 konkurs

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy prowadzący produkcję roślinną lub zwierzęcą, specjaliści branżowi z jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele instytutów badawczych i jednostek naukowych, związków hodowców bydła i trzody chlewnej, osoby zainteresowane tematem

Termin: 25-26.06.2022 r.

Miejsce realizacji: teren ŚODR Modliszewice (Modliszewice, ul. Piotrkowska 30) 

Koordynacja:
Piotr Witczak, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, 
e-mail:  

Linki:
- nabór: www.sodr.pl/dod/zgloszenie-swzh
- relacja: po realizacji

 

4.
"Innowacje rozwiązania w hodowli bydła mięsnego"

Cel realizacji:
Operacja ma na celu transfer wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji bydła mięsnego, wdrażania postępu hodowlanego i selekcji genetycznej, uzyskiwania wysokiej jakości mięsa wołowego oraz rozwoju i organizacji rynku zbytu.

Forma: 1 konferencja dla 50 osób, 1 zagraniczny wyjazd studyjny dla 35 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): hodowcy bydła mięsnego, specjaliści branżowi z jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele instytutów badawczych i jednostek naukowych, związków hodowców bydła, osoby zainteresowane tematem

Termin realizacji: III-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja:
Piotr Witczak, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, 
e-mail:  

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji

 

5.
"Zrzeszanie rolników sposobem podnoszenia konkurencyjności produkcji rolniczej"

Cel realizacji:
Głównym celem operacji jest przekazanie najnowszej wiedzy merytorycznej i zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu zrzeszania się rolników oraz sieciowanie kontaktów między rolnikami/podmiotami zainteresowaniami nawiązaniem wzajemnej współpracy.

Forma: 1 krajowy wyjazd studyjny dla 25 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy, przedsiębiorcy z branży rolnej, przetwórczej i spożywczej, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, grup producenckich, osoby zainteresowane tematem

Termin: III-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja:
Piotr Figlarz, Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, e-mail:

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji

 

6.
"Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie systemów jakości żywności"

Cel realizacji:
Celem operacji jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych technik i technologii produkcji oraz przetwórstwa żywności wysokiej jakości w ramach istniejących systemów jakości żywności, a także jej sprzedaży przy wykorzystaniu strategii krótkich łańcuchów dostaw.

Forma: 1 zagraniczny wyjazd studyjny dla 25 osób, 1 stoisko wystawiennicze, 1 konkurs

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy indywidualni z sektora ekologicznego, przedstawiciele jednostek doradczych, podmiotów certyfikujących rolnictwo ekologiczne/prowadzące i wdrażające systemy jakości, przedstawiciele jednostek naukowych/uczelni rolniczych/instytutów badawczych, firmy wspierające rozwój produkcji ekologicznej, osoby zainteresowane tematem

Termin: II-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja:
Małgorzata Kucharska, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, e-mail:

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji

 

7.
"Upowszechnianie wiedzy z zakresu racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich
w ramach tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w województwie świętokrzyskim"

Cel realizacji:
Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy nt. racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich poprzez kontynuowanie współpracy i budowanie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i jednostkami samorządowymi zainteresowanymi tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody w powiatach woj. świętokrzyskiego.

Forma: 10 spotkań dla 260 osób, 4 publikacje w nakłdzie 700 egz.

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytutów naukowych/ uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych; rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty zainteresowane tematem

Termin: I-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja: 
Anna Pilarska, Koordynator ds. LPW (Modliszewice), e-mail:  
Paweł Sender, Koordynator ds. LPW (Sandomierz), e-mail:  

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji

 

8.
"Innowacyjne rozwiązania w produkcji jabłek i gruszek"

Cel realizacji:
Celem operacji jest transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań w produkcji jabłek i gruszek ze szczególnym uwzględnieniem ochrony sadów przed chorobami, ochrony przed szkodnikami oraz nawożenia i biostymulacji.

Forma: 3 konferencje dla 90 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): producenci jabłek i gruszek, rolnicy zainteresowani uprawą jabłek i gruszek, przedstawiciele jednostek doradczych, szkół rolniczych, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju sektora ogrodniczego, osoby zainteresowane tematem

Termin: 

  • konferencja 1.: 29.04.2022 r.
  • konferencja 2.: 05.05.2022 r.
  • konferencja 3.: 18.05.2022 r.

Miejsce realizacji: ŚODR Modliszewice Oddział w Sandomierzu (ul. Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz)

Koordynacja: Elżbieta Krempa, Dział Ogrodnictwo (Oddział Sandomierz), e-mail: 

Linki:

 

9. 
"Innowacje w zrównoważonej produkcji owoców ziarnkowych
na przykładzie rozwiązań holenderskich"

Cel realizacji:
Celem operacji jest zdobycie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji owoców ziarnkowych ze szczególnym uwzględnieniem ich zrównoważonego wpływu na rolnictwo, na przykładach stosowanych z sukcesem w gospodarstwach holenderskich.

Forma: 1 zagraniczny wyjazd studyjny dla 25 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): producenci owoców ziarnkowych, rolnicy zainteresowani uprawą owoców ziarnkowych, przedstawiciele jednostek doradczych, szkół rolniczych, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju sektora ogrodniczego, osoby zainteresowane tematem

Termin: II-III kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja:
Elżbieta Krempa, Dział Ogrodnictwo (Oddział Sandomierz), e-mail: 

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji

 

10. 
"Innowacyjne technologie uprawy truskawki w systemie rynnowym i pod daszkami"

Cel realizacji:
Celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności świętokrzyskiego sektora producentów truskawek poprzez zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań, nowych technologii i technik produkcyjnych, stosowanych w uprawach truskawek - szczególnie w systemie rynnowym i pod daszkami.

Forma: 1 krajowy wyjazd studyjny dla 25 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): producenci truskawek, rolnicy zainteresowani uprawą truskawek, przedstawiciele jednostek doradczych, szkół rolniczych, instytucji i podmiotów działających na rzecz rozwoju sektora ogrodniczego, osoby zainteresowane tematem

Termin: II-III kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja:
Elżbieta Krempa, Dział Ogrodnictwo (Oddział Sandomierz), e-mail: 

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji

 

 

11. 
"Innowacyjne rozwiązania technologiczne w nawożeniu
i nawadnianiu warzyw z wykorzystaniem fertygacji"

Cel realizacji:
Celem operacji jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych w nawożeniu i nawadnianiu uprawy warzyw gruntowych na przykładzie fertygacji, jako wysoko efektywnego sposobu dostarczania składników pokarmowych poprzez nawożenie podczas nawadniania przy użyciu systemów nawadniających.

Forma: 1 krajowy wyjazd studyjny dla 25 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy/warzywnicy specjalizujący się w produkcji warzyw gruntowych, przedstawiciele instytucji naukowych, w tym nauczyciele szkół rolniczych, przedstawiciele grup producenckich, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane tematem

Termin: II-III kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja:
Elżbieta Krempa, Dział Ogrodnictwo (Oddział Sandomierz), e-mail: 

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji

 

12. 
"Wsparcie rozwoju szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków,
jako narzędzia budowania marki lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości”

Cel realizacji:
Celem operacji jest nawiązanie współpracy i budowanie sieci kontaktów pomiędzy lokalnymi producentami żywności regionalnej i tradycyjnej z województwa świętokrzyskiego w oparciu o markę lokalną poprzez wsparcie rozwoju szlaku kulinarnego „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” (ŚKS), będącego nowatorskim kompleksowym produktem turystycznym oraz transfer wiedzy na temat nowych rozwiązań w zakresie wytwarzania, promocji i sprzedaży takich produktów.

Forma: 1 szkolenie dla 35 osób, 1 konferencja z degustacją dla 100 osób, certyfikacja 25 podmiotów, weryfikacja 87 podmiotów, 1 aktualizacja strony internetowej 

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy, producenci żywności tradycyjnej, właściciele gospodarstw agroturystycznych, producenci żywności na małą skalę, przedsiębiorcy, członkowie KGW, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego z województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele jednostek i podmiotów działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematem

Termin: II-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja:
Jolanta Krupa, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: 

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji

 

13. 
"Przedstawienie sposobu kreowania marki lokalnej
jako narzędzia promocji regionu na przykładzie Zagórzańskich Dziedzin"

Cel realizacji:
Celem operacji jest rozpowszechnienie wiedzy i przedstawienie przykładów dobrych praktyk z zakresu wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju przedsiębiorczych inicjatyw na przykładzie Zagórzańskich Dziedzin.

Forma: 1 krajowy wyjazd studyjny dla 25 osób

Odbiorcy (z woj. świętokrzyskiego): rolnicy, lokalni liderzy wiejscy, członkowie KGW, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego z województwa świętokrzyskiego, inne osoby/podmioty zainteresowane tematem

Termin: III-IV kwartał (dokładna data wkrótce)

Koordynacja:
Anna Bąk, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Busku-Zdroju, e-mail: 

Linki:
- nabór: wkrótce
- relacja: po realizacji


 

do góry