27. Spotkanie Sadownicze

2018-02-08

W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2018 r. w Sandomierzu odbyło się 27. Spotkanie Sadownicze. To dwudniowa konferencja skupiająca rokrocznie wielu producentów z rejonu południowo-wschodniej Polski, doradców i specjalistów, a także wystawców z branży ogrodniczej. W czasie spotkania producenci mieli możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku owoców, nowymi technologiami, analizami opłacalności upraw ogrodniczych oraz nowościami środków do produkcji, a w trakcie indywidualnych rozmów wymienić poglądy na temat obecnej sytuacji w sadownictwie.

Organizatorem spotkania były: firma Leaf Media i Plantpress.

Wystawa sadownicza skupiła m.in. producentów środków ochrony roślin, nawozów i innych środków do produkcji, szkółkarzy oraz firmy oferujące do sprzedaży ciągniki, maszyny i urządzenia sadownicze. Jak podają organizatorzy około 100 firm prezentowało swoje oferty handlowe.

Wśród wystawców swoją obecność zaznaczył Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu. Dział Ogrodnictwo przygotował stoisko informacyjno-promocyjne. Na stoisku specjaliści Ośrodka udzielali porad dotyczących technologii upraw ogrodniczych, prezentowali ofertę naszego laboratorium, informowali rolników o składaniu wniosku o płatności bezpośrednie w 2018 roku drogą elektroniczną za pomocą aplikacji eWniosekPlus i udzielali informacji o szkoleniach organizowanych przez Ośrodek.

Tegoroczna konferencja była podzielona na bloki tematyczne: ekonomiczny, jagodowy, czereśniowy i ekologiczny.

W pierwszym dniu prezentowany był blok ekonomiczny oraz blok wykładów prowadzony przez producentów środków produkcji.

Pierwszy wykład pt. „Trzymać czy sprzedawać? - sytuacja na rynku jabłek w Polsce i Europie” przedstawił Adam Paradowski z firmy Plantpress. Zbiory jabłek w 2017 r. były niższe o 30% w stosunku do roku 2016, natomiast w Europie najniższe od 10 lat. Jesienią utrzymywały się wysokie ceny jabłek przemysłowych. Obserwuje się wzrost cen owoców w dużych sieciach handlowych. Zapasy jabłek w Polsce na dzień 01.12.2017 r. oceniane były na 1 039 000 ton, tj. o 28,8% mniej w stosunku do roku 2016. Szacowana ilość na dzień 01.01.2018 r. w chłodniach to 800 000 ton. Mniejsze zbiory mają wpływ na sytuację ekonomiczną naszych sadowników i grup producenckich. Wykładowca zwrócił uwagę na rosnące koszty pracowników sezonowych i problemy z ich pozyskaniem. Mamy gorszą jakość owoców w handlu, ceny wyższe (o 30-50%) w hurcie i detalu, a ceny jabłek są zbliżone do cen owoców cytrusowych.

„Razem czy osobno?” to temat panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział: Zbigniew Rewera, prezes Grupy Producentów Refal, Krzysztof Cebulak, przedstawiciel Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej i sadownik, Tomasz Kalisiak, sadownik, oraz Tomasz Olszewski, sadownik i członek grupy „Owoc Sandomierski”. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że w grupach producenckich ważne jest zaufanie, otwartość i zrozumienie. Indywidualne gospodarstwa nie są w stanie zapewnić dużych partii owoców, w tym sortowania i pakowania. Członkowie grupy muszą akceptować koszty funkcjonowania grupy. Handel z dużymi sieciami handlowymi odbywa się poprzez grupy producentów. W grupach producenckich powinny obowiązywać relacje partnerskie i biznesowe, członkowie powinni być informowani o zobowiązaniach grupy. Dla grupy najważniejsze są komory chłodnicze, sortownie, pakownie, natomiast przy dobrej kondycji finansowej można inwestować w komory mroźnicze czy tłocznie soków. Przeinwestowanie może doprowadzić do poważnych problemów w funkcjonowaniu grupy. Wszyscy powinni dbać o polską markę i zapewniać dobrą jakość owoców. Obecnie powstają firmy handlowe, które mają niższe koszty działalności niż grupy. Sadownicy powinni identyfikować się z grupą i czuć się właścicielami grupy. Na polskim rynku jest miejsce dla grup producentów, prężnych gospodarstw ogrodniczych, a także małych gospodarstw, którze dostarczają owoce na lokalne rynki.

„Jak przechowują się jabłka?” to temat wykładu Marcina Piesiewicza. Przebieg aury w 2017 r. wpłynął na jakość jabłek przeznaczonych do przechowywania. Straty wskutek przymrozków wiosennych szacowane były średnio na 35-40%, jednak ze względu na jakość mogą sięgać 55-60%. Sezon przechowalniczy 2017/2018 jest trudny. Na jakość przechowywanych jabłek wpłynęły duże opady we wrześniu i w październiku oraz niedostateczna ochrona przeciw chorobom przechowalniczym. Gorzka plamistość podskórna to problem u odmiany Szampion i odmian triploidalnych tj. Jonagold, Mutsu. Występują choroby fizjologiczne takie jak rozpad starczy, szklistość miąższu, oparzelizna powierzchniowa. Najważniejszym pierwiastkiem, który decyduje o potencjale przechowalniczym jest wapń - jeżeli zawartość wapnia w owocach jest odpowiednia, mniejsze jest ryzyko wystąpienia chorób fizjologicznych. Najczęściej występujące choroby przechowalnicze pochodzenia grzybowego to gorzka zgnilizna (80,1%), szara pleśń (12%), mokra zgnilizna (4,7%), brunatna zgnilizna (3,2%). Należy pamiętać, że na jakość przechowalniczą pracujemy cały sezon, najlepsza chłodnia nie poprawi jakości owoców.

Drugi dzień konferencji obejmował bloki: jagodowy, czereśniowy i ekologiczny.

„Uprawa roślin jagodowych - alternatywa czy uzupełnienie produkcji w gospodarstwie sadowniczym” to temat przedstawiony przez Dorotę Łabanowską-Bury. Zbiory jabłek z drzew w 2017 r. oceniono na 2,4-2,8 mln ton, czyli na poziomie niższym o 30-40% od roku poprzedniego. Zbiory owoców z krzewów i plantacji jagodowych w 2017 r. oszacowano na 0,5 mln ton, tj. o 15% mniej w stosunku do roku ubiegłego. Na rynku owoców miękkich obserwuje się systematyczny wzrost powierzchni borówki wysokiej, wzrost nasadzeń jagody kamczackiej, maliny, truskawki w tunelach i pod daszkami. Wejście do uprawy nowych odmian i wprowadzenie nowych technologii umożliwia wydłużenie podaży owoców na rynku. Najbardziej opłacalna jest przy obecnych cenach uprawa borówki, warunkiem jest jednak odpowiednio wysoki plon i zadawalająca cena za owoce. Obserwowany jest wzrost nasadzeń tego gatunku. Wyzwaniem dla Polski jest rynek eksportowy, jednak w przypadku eksportu musi być zachowana najwyższa jakość owoców, ważne też jest schłodzenie owoców jak najszybciej po zbiorze. Odbiorcy określają wymagania dotyczące opakowań, wielkości owoców, często wymagają też certyfikatu jakości. Ceny ekologicznych owoców w 2017 r. były dużo wyższe od tych z produkcji konwencjonalnej, ceny skupu eko - surowców były na następującym poziomie: truskawka - 6,50-7,40 zł/kg, malina - 6,50-8,30 zł/kg, porzeczka czarna - 2,70-3,20 zł/kg, porzeczka czerwona - 4,80-5,60 zł/kg.

W ramach bloku czereśniowego przeprowadzone został dwa wykłady pt. „Budowanie plonu czereśni przez odpowiednie nawożenie” - Rene Albers (Holandia) oraz „Formy koron czereśni na świecie” - Anita Łukawska.

Szerzej z tematyką bloku czereśniowego można zapoznać się czytając nr 1/2018 czasopisma „Czereśnia”.

Blok ekologiczny obejmował następujące tematy:

  • „Ekologiczna produkcja jabłek w Holandii - aspekty praktyczne i ekonomiczne” -Gerard Poldervaart (Holandia),
  • „Rozwój sadowniczej produkcji „bio” w Polsce i na świecie” - Dorota Metera,
  • „Zasady certyfikacji sadowniczych gospodarstw ekologicznych” - Karol Kurzępa.

Wiesława Kaczorek

udostępnij
do góry