Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Dobra koniunktura na maszyny rolnicze

Dobra koniunktura na maszyny rolnicze

2018-03-29

Od ubiegłego roku rośnie produkcja maszyn rolniczych. W porównaniu z rokiem 2016 wyprodukowano o 16,2% więcej ciągników rolniczych, o 24,6%, siewników polowych, o 21,5%, spulchniarek. Ten optymistyczny trend jest efektem ożywienia popytu na krajowym rynku, ale też zwiększenia eksportu.

Handel zagraniczny

Wartość polskiego eksportu maszyn i urządzeń rolniczych w 2017 r. wyniosła blisko 1,2 mld euro i była o 18,4% większa w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Wzrost eksportu wynikał głównie ze zwiększenia wywozu maszyn żniwnych oraz maszyn do uprawy i przygotowania gleby. Wzrost wartości eksportu ciągników rolniczych był stosunkowo niewielki. Import sprzętu rolniczego zwiększył się w tym czasie o 19,2% do ponad 1,1 mld euro. O wzroście importu zadecydował, m.in. zwiększony przywóz ciągników rolniczych, maszyn żniwnych i omłotowych oraz maszyn do uprawy i przygotowania gleby. Dodatnie saldo handlu zagranicznego maszynami rolniczymi zmalało z 34,3 mln euro w 2016r. do 13,6 mln euro w 2017r. Sprzęt rolniczy w 2017 r. był eksportowany głównie do Niemiec oraz państw WNP. Ponad 8% wartości eksportu trafiło do Turcji, Tanzanii, Iraku, Iranu i Chin. Maszyny rolnicze są importowane przede wszystkim z krajów UE, przy czym udział Niemiec jest zdecydowanie największy. Systematycznie zwiększa się udział Chin w polskim imporcie sprzętu rolniczego.

Sprzedaż maszyn rolniczych

Popyt na maszyny rolnicze w 2017 r. był wyraźnie większy niż rok wcześniej. Zdecydowała o tym stosunkowo dobra koniunktura na większości podstawowych rynków rolnych, w efekcie czego poprawiły się relacje cen maszyn do cen produktów rolnych sprzedawanych przez producentów rolnych. Sprzedaż nowych ciągników i przyczep rolniczych mierzona liczbą ich rejestracji była w 2017r. wyraźnie większa niż rok wcześniej. Liczba rejestracji nowych ciągników rolniczych zwiększyła się o 22,4% w porównaniu z 2016 r. do 10,7 tys. sztuk. Sprzedaż ciągników używanych zwiększyła się w 2017r. o 7,0% i wyniosła 16,4 tys. Zdecydowanie największy udział w tej grupie (ponad 50%) stanowiły ciągniki ponad 20-letnie. Sprzedaż ciężarowych przyczep rolniczych wzrosła z kolei o 57,8% do 4,7 tys. Wzrost sprzedaży nowych ciągników w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. był również obserwowany w większości krajów europejskich. Według danych CEMA (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Maszyn Rolniczych) liczba rejestracji nowych ciągników w Europie zwiększyła się o 12,8%. Szacuje się, że sprzedaż większości innych maszyn rolniczych w Polsce była o kilkanaście procent większa w porównaniu z 2016 r. Wskazują na to zarówno dane o imporcie sprzętu rolniczego, który był wyraźnie większy niż rok wcześniej, jak również większa produkcja krajowa.

Liczba rejestracji nowych ciągników rolniczych była w styczniu 2018r. wyraźnie niższa niż rok wcześniej, po bardzo wysokich wynikach w grudniu 2017 r., co z kolei jest następstwem wejścia w życie nowych przepisów unijnych dotyczących homologacji ciągników rolniczych od początku 2018 r. W kolejnych miesiącach sprzedaż nowych ciągników będzie prawdopodobnie stopniowo rosnąć, czemu będzie sprzyjać oczekiwane przyspieszenie tempa realizacji zakupów z dotacją w ramach PROW 2014-2020, ale również stosunkowo dobra koniunktura gospodarcza w kraju. W całym 2018 r. sprzedaż nowych ciągników rolniczych będzie prawdopodobnie zbliżona lub nieznacznie większa od tej, jaka była notowana w 2017 r. Podobne tendencję będą prawdopodobnie obserwowane w przypadku większości innych maszyn rolniczych.

Źródło: MRiRW
www.polska-ziemia.pl

udostępnij
do góry