Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Dobre prognozy dla produkcji zwierzęcej

Dobre prognozy dla produkcji zwierzęcej

2018-02-21

W 2017r. wzrosło krajowe pogłowie trzody chlewnej i bydła, co stanowi prognostyk wzrostu produkcji żywca wieprzowego i wołowego w bieżącym roku.

Według wstępnych danych GUS na początku grudnia 2017r. w Polsce było 11 898 tys. sztuk trzody chlewnej, o 7,1% więcej niż przed rokiem. Pogłowie tuczników wzrosło o 5,7%, warchlaków - o 10,7%, a loch - o 5,8%, w tym loch prośnych - o 6,2%. Pogłowie prosiąt uległo redukcji o 3,1%*.

Wzrost liczebności świń nastąpił w dziesięciu województwach, w tym największy w woj. mazowieckim (o 19%) i małopolskim (o 13%), a spadek w sześciu województwach.

Wzrost krajowego pogłowia trzody chlewnej, który nastąpił w 2017r., pozwala przewidywać, że krajowa produkcja żywca wieprzowego w 2018r. będzie wykazywała tendencje do wzrostu.

Mniej dynamiczny wzrost odnotowano w krajowym pogłowiu bydła. W grudniu 2017r. w Polsce pogłowie bydła ogółem liczyło 6 036 tys. sztuk, o 1,1% więcej niż przed rokiem. Liczebność młodego bydła w wieku 1-2 lat zwiększyła się o 1,9% w porównaniu z grudniem 2016r. Pogłowie bydła w wieku powyżej 2 lat wzrosło o 1,5%, a cieląt zmniejszyło się nieznacznie - o 0,3%**. Biorąc pod uwagę stan krajowego pogłowia bydła w końcu 2017r., a zwłaszcza młodego bydła w wieku 1-2 lat oraz zapoczątkowany w drugim półroczu 2017r. wzrost cen skupu żywca rzeźnego, należy oczekiwać dalszego zwiększenia produkcji wołowiny w 2018r.

 

* Pogłowie świń według stanu w grudniu 2017r., informacje sygnalne GUS, 15.02.2018r.
** Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2017r., informacje sygnalne GUS, 15.02.2018r.

udostępnij
do góry