Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Flint, dent i cold-test. Jaką odmianę kukurydzy wybrać?

Flint, dent i cold-test. Jaką odmianę kukurydzy wybrać?

2018-04-04

Wczesne siewy kukurydzy wynikają z możliwości uzyskania wyższych plonów poprzez wydłużenie wegetacji roślin. Utrwaliło się przekonanie, że mniejszym błędem w uprawie jest przyspieszenie siewu kukurydzy niż jego opóźnienie. Często zapominamy jednak, że kukurydza to roślina ciepłolubna. Generalnej cechy jej wymagań cieplnych nie udało się na tyle zmodyfikować, aby umożliwiało to siew nasion do zimnej gleby o temperaturze 6oC lub niższej. Ta granica temperatur rodzi dylemat, gdyż wiosna u nas w ostatnich latach bywa bardzo nieprzewidywalna.

Zbyt niska temperatura gleby w kwietniu, bardzo wysoka wilgotność, ochłodzenia, częste opady, mała liczba dni słonecznych, przekładają się na słabe i niewyrównane wschody oraz na obniżoną obsadę roślin. W okolicznościach niepewności i dużego ryzyka powodzenia uprawy w warunkach niekorzystnych termicznie rolnicy szukają odmian o silnym wigorze wiosennym początkowego wzrostu.

Wyborowi temu może służyć cold-test (zimny test), który ma na celu określenie potencjału wschodów polowych kukurydzy w niskich temperaturach podłoża (4-6oC) oraz ustalenie, które odmiany mają genetyczne predyspozycje do siewów w chłodną glebę. Cold-test w dużym stopniu odzwierciedla warunki jakie najczęściej panują podczas wczesnych siewów kukurydzy. Pozwala wybrać odmianę, która będzie dobrze kiełkowała w warunkach stresowych (chłodu) i nadaje się do wczesnego siewu. W warunkach stresowych nasiona o wysokim wigorze będą wschodziły lepiej aniżeli nasiona o wigorze niskim, nawet, jeżeli nie występują różnice w zdolności kiełkowania. Nasiona o wyższych ocenach cold - test mają większe szanse na optymalne wschody polowe na chłodnych stanowiskach.

Wiele firm nasiennych dysponuje takimi materiałami, dlatego warto o to zapytać przy zakupie nasion kukurydzy. Warto pamiętać, że termin siewu kukurydzy powinien także zależeć od typu odmiany. Odmiany typu flint mogą być siane w glebę na głębokość 5 cm, o temperaturze 5-6oC. Przydatne są do wcześniejszych siewów na glebach zwięzłych i zimnych. W praktyce odmiany typu flint lepiej tolerują słabsze nasłonecznie i niższe temperatury w fazach początkowego rozwoju kukurydzy. Odmiany typu dent wymagają siewu w glebę ogrzaną do temperatury 8-12oC. Udają się lepiej na glebach lżejszych i szybko nagrzewających się.

Grzegorz Klusek

udostępnij
do góry