Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Grupy producentów rolnych otrzymają większe wsparcie finansowe

Grupy producentów rolnych otrzymają większe wsparcie finansowe

2019-06-14

31 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach PROW na lata 2014-2020. O wsparcie ubiegały się nowe grupy producentów, które uznane zostały 15 września 2018 r. i składały się z osób fizycznych (przedsiębiorców), którzy prowadzą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Zwiększone zostały stawki wsparcia dla grup producentów, które decyzję do przyznaniu środków z tytułu pomocy finansowej otrzymają po 12 czerwca 2019r, a więc po dniu wejścia w życie przepisów podwyższających wysokość wypłat. Większe wsparcie wypłacane będzie od drugiego roku prowadzenia działalności. Bez zmian pozostaje dofinansowanie, jakie grupa producentów rolnych może otrzymać po pierwszym roku. Wynosi ono 10% wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów. Nie zmienił się również maksymalny limit rocznego wsparcia - 100 tys. euro. Pozostałe stawki wrosły odpowiednio:

  • z 8 do 9 proc. wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów po drugim roku prowadzenia działalności;
  • z 6 do 8 proc. wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów po trzecim roku prowadzenia działalności;
  • z 5 do 7 proc. wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów po czwartym roku prowadzenia działalności;
  • z 4 do 6 proc. wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów po piątym roku prowadzenia działalności.

Odbiorcami produktów nie mogą być osoby, które należą do grupy producentów, współmałżonkowie, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem. Przyznawanie pomocy finansowej odbywa się w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy i naliczany jest od dnia jej uznania. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, mięsa oraz jadalnych podrobów drobiowych. Złożone wnioski poddawane są skrupulatnej ocenie, a kolejność przyznawania pomocy ustalona jest na podstawie liczby przyznanych punktów.

 Jakub Lipnicki

Źródło:

  • www.arimr.gov.pl
  • www.agropolska.pl

 

udostępnij
do góry