Leśne Gospodarstwa Węglowe

2019-07-31

Ograniczanie emisji oraz zwiększanie pochłaniania CO2 to sposoby na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, które odpowiadają za zmiany klimatyczne. Lasy i leśnictwo w redukcji CO2 do atmosfery odgrywają bardzo ważną rolę. Według raportu „Leśnictwo 2017” opracowanego przez GUS w lasach zmagazynowane jest 822 mln ton węgla, co odpowiada 87 ton/ha.

Lasy Państwowe opracowały projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe.

Działania leśników prowadzone są w następujących kierunkach:

  • zalesianie gruntów,
  • rozbudowa struktury pionowej lasu, wprowadzenie podszytu,
  • zastosowanie sposobów odnowienia lasu i pielęgnacji ograniczających emisję CO2,
  • wprowadzanie gatunków o większych możliwościach gromadzenia CO2,
  • prace naukowo-badawcze, opracowanie bilansu węgla dla różnych ekosystemów leśnych.

Projekt prowadzony jest na terenie 23 nadleśnictw.

W projekcie prowadzone są aukcje jednostek dwutlenku węgla. W 2018 r najwięcej jednostek dwutlenku węgla nabyły KGHM i Jastrzębska Spółka Węglowa. Przygotowywane są przepisy, na podstawie których rolnicy - posiadacze lasów będą mogli przystąpić do projektu.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.klimat.lasy.gov.pl/pl/

Krzysztof Domagała

udostępnij
do góry