Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/NSZZ RI "Solidarność" ws. nowych wymogów na obszarach proekologicznych (EFA)

NSZZ RI "Solidarność" ws. nowych wymogów na obszarach proekologicznych (EFA)

2018-03-03

28 lutego br. NSZZ RI "Solidarność" wystąpił do Ministra Rolnictwa w sprawie obowiązujących od 2018 roku nowych wymogów na obszarach proekologicznych (EFA), dotyczących w szczególności zakazu stosowania środków ochrony roślin.

W piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Poseł Teresa Hałas zwróciła się z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej celem możliwości przesunięcia co najmniej o rok obowiązywania zapisów dotyczących zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach EFA bądź o zmianę rozporządzenia w kierunku dającym państwu członkowskiemu możliwość określenie w drodze wyjątku katalogu gatunków roślin na obszarach EFA wyłączonych z zakazu stosowania środków ochrony roślin.

Temat był wcześniej poruszany na forum Copa Cogeca przez ekspertów NSZZ RI "Solidarność". W pracach na forum Copa Cogeca w ramach prac w grupie roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” oraz grupy dialogu obywatelskiego w Komisji Europejskiej, między innymi dzięki zaangażowaniu eksperta NSZZ RI „Solidarność”, dyrektora ŚODR w Modliszewicach Jerzego Pośpiecha udało się uzupełnić zapis pozwalający państwu członkowskiemu na rozszerzenie katalogu gatunków roślin na obszarach EFA, oraz dopuszczenie wyjątków w zakazie stosowania środków ochrony roślin na obszarach EFA.

Prace te prowadzone były przy współpracy merytorycznej z Ministerstwem Rolnictwa. Niestety w późniejszych pracach legislacyjnych także na forum Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego i samego Parlamentu Europejskiego zapis dotyczący możliwości stosowania wyjątków przez Państwa Członkowskie „przepadł” i zakaz obowiązuje bez wyjątków na obszarach EFA.

Więcej informacji na stronie NSZZ RI "Solidarność"

Źródło: solidarnoscri.pl

udostępnij
do góry