Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/O osiągnięciach nauki dla rolnictwa ekologicznego

O osiągnięciach nauki dla rolnictwa ekologicznego

2018-03-09

Od 28 lutego do 1 marca 2018 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało coroczną konferencję pn. „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017”.

Tegoroczna konferencja objęła 32 wystąpienia zespołów badawczych utworzonych w 7 instytutach branżowych takich jak: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Zootechniki, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Ochrony Roślin, Instytut Ogrodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego oraz na 5 uczelniach: SGGW w Warszawie, UP w Lublinie, UP we Wrocławiu, UR w Krakowie i Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.

Spośród omawianych tematów 12 dotyczyło upraw rolniczych, 7 ogrodnictwa, 6 przetwórstwa, 4 produkcji zwierzęcej a 3 marketingu i promocji.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami podejmowanych badań mogą zapoznać się z raportami z ich przebiegu na stronie MRiRW pod linkiem www.minrol.gov.pl.

Magdalena Olszewska

 

 

udostępnij
do góry