Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Projekty dotyczące "Wsparcia rynku produktów pszczelich" tylko do 30 kwietnia

Projekty dotyczące "Wsparcia rynku produktów pszczelich" tylko do 30 kwietnia

2018-04-03

Projekty dotyczące "Wsparcia rynku produktów pszczelich" można składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. Należy je dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30.

Uprawnionymi do składania projektów mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
 • organizacje producentów.

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji,
 • zakup sprzętu pszczelarskiego,
 • zakup leków do zwalczania warrozy,
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej,
 • zakup pszczół,
 • wykonanie analiz jakości miodu. 

Szczegółowe Informacje o mechanizmie projektu można uzyskać:

 • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
 • w Oddziałach Terenowych KOWR,
 • na stronach internetowych ARIMR (www.arimr.gov.pl) i KOWR (www.kowr.gov.pl)

Rafał Sieroń
Źródło:http://www.arimr.gov.pl

udostępnij
do góry